Betalingsregeling Wilt u een betalingsregeling afspreken? Of wilt u informatie over de regeling die u hebt afgesproken? Log dan in met uw DigiD

Ontnemingsschikking en verwerking van persoonsgegevens

Hebt u geld verdiend met een strafbaar feit, waarvoor u met het Openbaar Ministerie (OM) een overeenkomst heeft afgesloten? Dit heet een ontnemingsschikking. In de ontnemingsschikking staat hoe u moet betalen voor welke datum. U krijgt dan van het CJIB een brief waarin staat welk bedrag u moet betalen en wanneer u dit bedrag uiterlijk betaald moet hebben.

Het versturen van de brief en het innen van het bedrag van de ontnemingsschikking is een wettelijke taak van het CJIB. Het CJIB heeft daarom voor deze taak de rol van verwerkingsverantwoordelijke.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Om een ontnemingsschikking te kunnen innen, moet het CJIB persoonsgegevens verwerken. Wij krijgen deze gegevens van het OM.

De gegevens die wij kunnen verwerken voor deze taak zijn:

  • Burgerservicenummer;
  • Volledige naam;
  • Adres, postcode en woonplaats;
  • Geboortedatum;
  • Geboorteplaats;
  • Gegevens over de reden waarom de ontnemingsschikking is opgelegd.

Met wie delen wij gegevens?

Wij delen gegevens alleen met anderen als dat nodig is. Betaalt u het openstaande bedrag van de ontnemingsschikking niet op tijd? Dan sturen wij de ontnemingsschikking naar het OM en zal er een rechtszaak volgen voor een ontnemingsmaatregel.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) print en verstuurt brieven voor het CJIB. Het CJIB wisselt daarvoor gegevens uit met DUO.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Hoe lang het CJIB persoonsgegevens voor het innen van ontnemingsschikkingen mag bewaren, hangt onder andere af van waarvoor u bent veroordeeld en de straf die u hebt gekregen. In artikel 4 en 6 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens staan de bewaartermijnen.