Organisaties en bedrijven

Om onze taken en opdrachten goed uit te kunnen voeren, werken we nauw samen met verschillen organisaties en bedrijven. Bijvoorbeeld met gemeenten en andere overheden, maar ook met bedrijven die een groot wagenpark beheren en met schuldhulpverleningsinstanties. In dit onderdeel staat wat wij deze partijen te bieden hebben en hoe uw organisatie of bedrijf daar ook gebruik van kan maken.

 

Schuldhulpverlening

U begeleidt mensen die schulden hebben en bedragen aan het CJIB moeten betalen.

Bedrijven met veel voertuigen

U verhuurt of least voertuigen en belast opgelegde boetes door aan uw klanten of medewerkers.

Overheidsorganisaties

Uw organisatie heeft BOA's in dienst die boetes mogen opleggen. U overweegt het CJIB in te schakelen voor de inning van deze boetes.

Bezwaar tegen omzetting taakstraf

U bent het niet eens met de omzetting van de taakstraf van uw cliënt naar vervangende hechtenis. U wilt stukken bij ons opvragen voor het bezwaar dat u daartegen wilt instellen.

 

Uw reactie mag maximaal 250 karakters tellen.
Naar boven

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Sluiten