Betalingsregeling Wilt u een betalingsregeling afspreken? Of wilt u informatie over de regeling die u hebt afgesproken? Log dan in met uw DigiD

Jaarcijfers feitgecodeerde zaken

Wij publiceren jaarlijks een uitgebreide rapportage van de feitgecodeerde zaken van het afgelopen jaar. 

Wat zijn feitgecodeerde zaken? 

Voor veel overtredingen en misdrijven hanteert het OM vaste boete-tarieven. Vooral als het gaat om overtredingen in het verkeer. Maar ook om boetes voor het verkeerd aanbieden van huisvuil, vissen zonder visvergunning of het veroorzaken van geluidsoverlast.
Deze overtredingen en misdrijven hebben feitcodes. Deze codes staan op het (verkort) proces-verbaal.

Opsporingsinstanties zoals de politie, leveren deze ‘feitgecodeerde zaken’ aan bij het CJIB. Hierdoor kunnen ze snel en geautomatiseerd worden afgedaan.

Boetebedragen feitgecodeerde zaken

Afbeelding

De feitcodes en de bijbehorende tarieven worden vastgesteld door het College van Procureurs-generaal. Zij krijgen hiervoor advies van de Commissie Feiten en Tarieven (CFT).

De CFT is verantwoordelijk voor de inhoud van de ‘Tekstenbundel voor misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen’. 

De Boetebase is een gebruiksvriendelijke versie van deze Tekstenbundel. In de boetebase zijn alleen de meest voorkomende feiten opgenomen.