Tertiaalrapportages Wahv 2021

Hier vindt u de tertiaalrapportages Wahv (Wet administratiefrechterlijke handhaving verkeersvoorschriften) over 2021.

Jaarbericht 2021

Afbeelding

Stand van de Uitvoering 2021

Afbeelding

In dit jaarlijkse document (start 2021 met een proeve) wordt een terug- en vooruitblik gegeven op de uitvoering en worden dilemma’s in de uitvoering van beleid inzichtelijk gemaakt.

Stand van de Uitvoering 2021 (pdf)