Maatregel kostenverhaal

Hebt u een brief gekregen met de tekst ‘maatregel kostenverhaal? Dan zijn er kosten gemaakt om voorwerpen van u te vernietigen. Deze voorwerpen waren een ernstig gevaar voor de leefomgeving of voor de volksgezondheid. De rechter heeft besloten dat u deze kosten moet betalen.

Stap 1:  We sturen u een brief

Wij sturen u een brief met de tekst ‘maatregel kostenverhaal’. Hierin staat hoeveel u moet betalen en wanneer. U kunt hiertegen niet meer in hoger beroep.

Stap 2:  We sturen u een herinnering?

Betaalt u niet op tijd, of niet het hele bedrag? Dan sturen wij u een herinnering.

Stap 3: We vragen de deurwaarder u te laten betalen

Betaalt u nog steeds niet op tijd, of niet het hele bedrag? Of spreekt u geen betalingsregeling met ons af? Dan vragen wij een deurwaarder om u te laten betalen. U moet dan ook de kosten van de deurwaarder betalen.

Stap 4:  We vragen de officier van justitie om u in de gevangenis te zetten

Hebt u niet het hele bedrag betaald aan de deurwaarder? Dan kan de officier van justitie toestemming vragen aan de rechter om u in de gevangenis te mogen zetten. Wij geven daarvoor dan opdracht aan de politie. Dit is een manier om u te dwingen om te betalen.

Let op: uiteindelijk moet u altijd uw maatregel helemaal betalen.