Ik wil een Wob-verzoek indienen

U hebt recht op informatie over hoe en waarom wij als overheidsorganisatie een besluit hebben genomen. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Wilt u informatie openbaar maken? Dan kunt u bij ons een Wob-verzoek indienen.

Een Wob-verzoek is niet altijd nodig

Bent u op zoek naar meer informatie over uw eigen boete? Bijvoorbeeld omdat u met deze informatie duidelijk wilt maken waarom u het niet eens bent met de boete? Dan hoeft u niet een Wob-verzoek in te dienen. Hier leest u hoe u snel en eenvoudig de informatie vindt, die u nodig hebt.  

Hoe dient u een Wob-verzoek in?

Schrijf ons een brief en zet hierin de volgende gegevens:

  • uw naam,
  • uw adres,
  • uw handtekening,
  • welke informatie u wilt krijgen.

Geef zo precies mogelijk aan waar u informatie over wilt. Het moet gaan om informatie over ons beleid. Of over de voorbereiding of uitvoering van beleid.

Schrijf ‘Wob’ op de envelop en stuur uw brief naar:

Centraal Justitieel Incassobureau
Postbus 1794
8901 CB Leeuwarden

Let op: Het is belangrijk dat u uw brief met de post stuurt. Als u ons deze informatie vraagt via bijvoorbeeld sociale media als Facebook of Twitter, dan beantwoorden wij uw vraag niet.