Ik wil een Woo-verzoek indienen

U hebt recht op informatie over hoe en waarom wij als overheidsorganisatie een besluit hebben genomen. Dit staat in de Wet open overheid (Woo). Deze wet vervangt de Wet openbaarheid bestuur (Wob). Wilt u informatie openbaar maken? Dan kunt u bij ons een Woo-verzoek indienen.

Een Woo-verzoek is niet altijd nodig

Bent u op zoek naar meer informatie over uw eigen boete? Bijvoorbeeld omdat u met deze informatie duidelijk wilt maken waarom u het niet eens bent met de boete? Dan hoeft u niet een Woo-verzoek in te dienen. Hier leest u hoe u snel en eenvoudig de informatie vindt, die u nodig hebt.  

Hoe dient u een Woo-verzoek in?

Dit kan makkelijk en digitaal. Gebruik daarvoor dit formulier.

Ook kunt u ons bellen en het verzoek telefonisch doorgeven. Het telefoonnummer is 058 215 95 55.
Schrijft u liever een brief? Zet dan in uw brief de volgende gegevens:

  • uw naam,
  • uw adres,
  • uw handtekening,
  • welke informatie u wilt krijgen.

Geef zo precies mogelijk aan waar u informatie over wilt. Het moet gaan om informatie over ons beleid. Of over de voorbereiding of uitvoering van beleid.

Schrijf ‘Woo’ op de envelop en stuur uw brief naar:

Centraal Justitieel Incassobureau
Postbus 1794
8901 CB Leeuwarden

Let op: Het is belangrijk dat u uw brief met de post stuurt. Als u ons deze informatie vraagt via bijvoorbeeld sociale media als Facebook of Twitter, dan beantwoorden wij uw vraag niet.