Betalingsregeling Wilt u een betalingsregeling afspreken? Of wilt u informatie over de regeling die u hebt afgesproken? Log dan in met uw DigiD

Overzicht van instanties voor slachtoffers

Bent u slachtoffer van een misdrijf of ongeluk? En hebt u vragen? Hieronder staat een overzicht van instanties die hulp en/of informatie geven.
NaamTaakContactgegevens
CJIB, afdeling schadevergoedings-maatregelenHet CJIB zorgt ervoor dat de schadevergoeding wordt betaald door de dader. U ontvangt daarna het geld van het CJIB.

058 215 95 55

Maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur

Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingen (SIS)U hoort van het SIS hoe het staat met de betaling van de schadevergoeding.

0900 753 75 37

Maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur.

 

CJIB, Slachtoffer Informatie Punt (SIP)U kunt bij het SIP terecht met alle vragen en wijzigingen die te maken hebben met uw beschermingsbehoefte.

058 253 37 50

maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur

Informatiepunt Detentieverloop (IDV)U kunt bij het IDV terecht met alle vragen die te maken hebben met het detentieverloop van de dader en voor het doorgeven van uw beschermingsbehoefte nadat u daarover een brief hebt ontvangen van het IDV.

088 699 1951

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur

Slachtofferhulp NederlandU kunt contact met Slachtofferhulp Nederland opnemen voor praktisch en juridisch advies en voor emotionele steun.0900 0101

www.slachtofferhulp.nl

Perspectief Herstelbemiddeling

Wilt u contact met de dader/veroorzaker?  Professionele bemiddelaars kunnen u hierbij helpen.

030 234 00 45

info@perspectiefherstelbemiddeling.nl

www.perspectiefherstelbemiddeling.nl

Schadefonds GeweldsmisdrijvenHet schadefonds Geweldsmisdrijven geeft aan slachtoffers met ernstig psychisch of lichamelijk letsel een financiële tegemoetkoming.

070 414 20 00

www.schadefonds.nl

Waarborgfonds MotorverkeerHebt u schade geleden veroorzaakt door een onbekend of onverzekerd motorvoertuig? Dan kunt u niet altijd bij een verzekeraar terecht. Soms kan het Waarborgfonds Motorverkeer u helpen.

070 340 82 00

www.wbf.nl

PolitieU kunt contact opnemen met de politie om een regeling te treffen met de dader voor de schade.

0900 88 44

www.politie.nl

Juridisch loketHet Juridisch loket kan u helpen met juridisch advies.

0900 80 20

www.juridischloket.nl

 

 

 

Mijnslachtofferzaak.nl

Op mijnslachtofferzaak.nl vindt u een online overzicht over het verloop van uw zaak (gestart op of na 1 februari 2020) bij de Politie, Slachtofferhulp Nederland, het Openbaar Ministerie, het Schadefonds Geweldsmisdrijven en het Centraal Justitieel Incassobureau.
U logt in met uw DigiD.