Overzicht van instanties voor slachtoffers

Bent u slachtoffer van een misdrijf of ongeluk? En hebt u vragen? Hieronder staat een overzicht van instanties die hulp en/of informatie geven.
Naam Taak Contactgegevens
CJIB, afdeling schadevergoedingsmaatregelen Het CJIB zorgt ervoor dat de schadevergoeding wordt betaald door de dader. U ontvangt daarna het geld van het CJIB.

058 215 95 55

Maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur

Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingen (SIS) U hoort van het SIS hoe het staat met de betaling van de schadevergoeding.

0900 753 75 37

Maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur.

 

Slachtofferhulp Nederland U kunt contact met Slachtofferhulp Nederland opnemen voor praktisch en juridisch advies en voor emotionele steun. 0900 0101

www.slachtofferhulp.nl

Slachtoffer in beeld Wilt u contact met de dader, dan kunt u contact opnemen voor slachtoffer-daderbemiddeling.

030 234 00 45

www.slachtofferinbeeld.nl

Schadefonds Geweldsmisdrijven Het schadefonds Geweldsmisdrijven geeft aan slachtoffers met ernstig psychisch of lichamelijk letsel een financiële tegemoetkoming.

070 414 20 00

www.schadefonds.nl

Waarborgfonds Motorverkeer Hebt u schade geleden veroorzaakt door een onbekend of onverzekerd motorvoertuig? Dan kunt u niet altijd bij een verzekeraar terecht. Soms kan het Waarborgfonds Motorverkeer u helpen.

070 340 82 00

www.wbf.nl

Politie U kunt contact opnemen met de politie om een regeling te treffen met de dader voor de schade.

0900 88 44

www.politie.nl

Juridisch loket Het Juridisch loket kan u helpen met juridisch advies.

0900 80 20

www.hetjl.nl

Informatiepunt Detentieverloop (IDV) U kunt aan het informatiepunt vragen om u te berichten wanneer de dader met proefverlof gaat.

088 699 1951

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur

 

Uw reactie mag maximaal 250 karakters tellen.
Naar boven

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Sluiten