Overzicht van instanties voor slachtoffers

Bent u slachtoffer van een misdrijf of ongeluk? En hebt u vragen? Hieronder staat een overzicht van instanties die hulp en/of informatie geven.
Naam Taak Contactgegevens
CJIB, afdeling schadevergoedingsmaatregelen Het CJIB zorgt ervoor dat de schadevergoeding wordt betaald door de dader. U ontvangt daarna het geld van het CJIB.

058 215 95 55

Maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur

Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingen (SIS) U hoort van het SIS hoe het staat met de betaling van de schadevergoeding.

0900 753 75 37

Maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur.

 

Slachtofferhulp Nederland U kunt contact met Slachtofferhulp Nederland opnemen voor praktisch en juridisch advies en voor emotionele steun. 0900 0101

www.slachtofferhulp.nl
Slachtoffer in beeld Wilt u contact met de dader, dan kunt u contact opnemen voor slachtoffer-daderbemiddeling.

030 234 00 45

www.slachtofferinbeeld.nl

Schadefonds Geweldsmisdrijven Het schadefonds Geweldsmisdrijven geeft aan slachtoffers met ernstig psychisch of lichamelijk letsel een financiële tegemoetkoming.

070 414 20 00

www.schadefonds.nl

Waarborgfonds Motorverkeer Hebt u schade geleden veroorzaakt door een onbekend of onverzekerd motorvoertuig? Dan kunt u niet altijd bij een verzekeraar terecht. Soms kan het Waarborgfonds Motorverkeer u helpen.

070 340 82 00

www.wbf.nl

Politie U kunt contact opnemen met de politie om een regeling te treffen met de dader voor de schade.

0900 88 44

www.politie.nl

Juridisch loket Het Juridisch loket kan u helpen met juridisch advies.

0900 80 20

www.juridischloket.nl

Informatiepunt Detentieverloop (IDV) U kunt aan het informatiepunt vragen om u te berichten wanneer de dader met proefverlof gaat.

088 699 1951

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur

 

Vindt u deze informatie duidelijk?
Uw reactie mag maximaal 250 karakters tellen.
Naar boven