Digitaal loket Tot dinsdag 21 mei werken wij aan ons Digitaal Loket. U ziet daardoor mogelijk uw gegevens niet of het duurt lang voor deze getoond worden. Onze excuses voor het ongemak!
Betalingsregeling Wilt u een betalingsregeling afspreken? Of wilt u informatie over de regeling die u hebt afgesproken? Log dan in met uw DigiD

Premie zorgverzekering

Uw cliënt heeft een schuld bij de zorgverzekeraar. Hierdoor betaalt hij de zorgpremie aan het CJIB.

Als schuldhulpverlener is het belangrijk dat u weet wat u voor uw cliënt kunt regelen bij de zorgverzekeraar.

Neem contact op met de zorgverzekeraar!
U kunt voor uw cliënt een regeling afspreken met de zorgverzekeraar.

Waarom is het belangrijk een regeling met de zorgverzekeraar af te spreken?

 • Uw cliënt wordt dan (voorlopig) afgemeld bij het CAK.
 • Uw cliënt betaalt weer normale zorgpremie.
 • Uw cliënt krijgt zelf weer de zorgtoeslag (als hij daar recht op heeft).

Maar het belangrijkste: is de schuld bij de zorgverzekeraar afgelost? Dan wordt het nog openstaande bedrag bij het CJIB kwijtgescholden.

Beschermingsbewind

Staat uw cliënt onder beschermingsbewind? En kan uw cliënt de schuld bij de zorgverzekeraar niet binnen 3 jaar afbetalen? En is een gemeentelijke schuldregeling of de wettelijke schuldsanering (Wsnp) niet mogelijk? Dan kunt u als bewindvoerder een speciale schuldregeling afspreken met de zorgverzekeraar. Dit heet de uitstroomregeling voor onderbewindgestelden.

Wat spreekt u af in de uitstroomregeling? 

 • U betaalt 36 maanden de premie, het eigen risico en een bedrag voor aflossing.
 • Na 36 maanden wordt de rest van de schuld kwijtgescholden.

Wat moet u verder weten over de uitstroomregeling?

 • De looptijd van de regeling is maximaal 36 maanden
 • Richtlijn voor het aflossingsbedrag is € 35,00 per maand. Spreek een passend bedrag af met de zorgverzekeraar.
 • Voorlopige afmelding bij het CAK, definitieve afmelding als de regeling is nagekomen.
 • Als de regeling is nagekomen, wordt de rest van de schuld kwijtgescholden.
 • Er is geen vrijwillig (verhoogd) eigen risico.
 • Het eigen risico kan ook herverzekerd of gespreid betaald worden.

Deze regeling geldt alleen voor mensen die onder beschermingsbewind staan. Wilt u meer weten over de uitstroomregeling? Bekijk dan dit stappenplan. Of neem contact op met de Zorgverzekeringslijn.