Premies zorgverzekering en verwerking van persoonsgegevens

Een Bestuursrechtelijke premie is een zaak die het CJIB int in opdracht van het CAK. Het CJIB heeft daarom voor deze taak de rol van verwerker. Het CAK is en blijft verwerkingsverantwoordelijke.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Om een bestuursrechtelijke premie te kunnen innen, moet het CJIB persoonsgegevens verwerken. Wij krijgen deze gegevens van het CAK.

De gegevens die wij kunnen verwerken voor deze taak zijn:

  • Burgerservicenummer
  • IBAN
  • Volledige naam
  • Adres, postcode en woonplaats
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Of u een betalingsregeling heeft
  • Of u in een wettelijk schuldsaneringstraject (WSNP) of faillissement zit

Met wie delen wij gegevens?

Wij delen gegevens alleen met anderen als dat nodig is.

In het geval van een bestuursrechtelijke premie houdt het CJIB het CAK op de hoogte van uw zaak. Daarnaast wisselt het CJIB gegevens uit met de Belastingdienst om te kijken of u zorgtoeslag ontvangt.

Betaalt u het openstaande bedrag van de Bestuursrechtelijke premie niet op tijd? Dan vragen wij een deurwaarder om u te laten betalen. Het CJIB deelt uw gegevens dan met de deurwaarder.
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) print en verstuurt brieven voor het CJIB. Het CJIB wisselt daarvoor gegevens uit met DUO.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

In het Basisselectiedocument CJIB staat dat wij persoonsgegevens voor het innen van bestuursrechtelijke premie voor het CAK vijf jaar na afdoening van de zaak mogen bewaren.

Vindt u deze informatie duidelijk?
Uw reactie mag maximaal 250 karakters tellen.
Naar boven