Digitaal loket Tot dinsdag 21 mei werken wij aan ons Digitaal Loket. U ziet daardoor mogelijk uw gegevens niet of het duurt lang voor deze getoond worden. Onze excuses voor het ongemak!
Betalingsregeling Wilt u een betalingsregeling afspreken? Of wilt u informatie over de regeling die u hebt afgesproken? Log dan in met uw DigiD

Ruim 3,4 miljoen verkeersovertredingen in tweede tertiaal 2013

(Den Haag, 3 oktober 2013) - Er zijn 3.423.794 verkeersovertredingen geconstateerd in de maanden mei, juni, juli en augustus 2013.

De verkeersboetes zijn onder meer opgelegd voor het overtreden van de maximumsnelheid, rijden door rood licht, fout parkeren, het niet dragen van een gordel of helm, handheld bellen en het ontbreken van fietsverlichting. In dezelfde periode in 2012 ging het om 3.255.486 verkeersboetes.

Dat blijkt uit het tweede tertiaaloverzicht verkeersboetes 2013*. Het merendeel van de verkeersboetes wordt opgelegd wegens te hard rijden: in totaal 2.826.069 in mei, juni, juli en augustus 2013. Hiervan zijn er 730.206 opgelegd na constatering van een overtreding van de maximumsnelheid bij trajectcontroles.

De trajectcontroles op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht en op de A4 bij Leidschendam constateerden de meeste snelheidsovertredingen. Op 15 juli is de trajectcontrole op de A2 in de richting van Utrecht naar Amsterdam aangezet. Sindsdien zijn op de A2 van Utrecht naar Amsterdam 116.170 overtredingen geconstateerd in het tweede tertiaal van 2013. Daarnaast hebben trajectcontroles op de A10, A13, A20 en in Zeeland (deels) uitgestaan wegens onderhoud en vervanging van de systemen.

Flitspalen
Vanaf oktober 2013 worden digitale flitspalen die eerder dit jaar zijn neergezet ter vervanging van analoge flitspalen, gefaseerd in gebruik genomen. Tegelijkertijd vindt er een herverdeling van taken plaats. Het CJIB wordt verantwoordelijk voor de administratieve verwerking van flitsgegevens van deze nieuwe digitale palen. Dit betekent een vermindering van de administratieve lasten bij de politie. Het Openbaar Ministerie blijft verantwoordelijk voor het verkeershandhavingsbeleid en de politie voor het gebruik van de handhavingsmiddelen. In de regio waar nieuwe palen worden aangezet, kondigt de politie van te voren aan dat de handhaving gaat beginnen.

*Het overzicht van de verkeersboetes wordt samengesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie, Nationale Politie, het CJIB en het Openbaar Ministerie – Landelijk Parket Team Verkeer (OM - LPTV). Met ingang van 2013 wordt viermaandelijks, ofwel per tertiaal, informatie verstrekt over de ontwikkelingen in het verkeersdomein.

Verantwoordelijk: Ministerie van Justitie en Veiligheid