Samenwerking met bewindvoerders krijgt impuls op geslaagd congres

(23 maart 2017) - Tijdens het congres op 21 maart in Zeist, ondertekenden het CJIB en beroepsorganisaties van bewindvoerders een intentieverklaring. Hiermee spraken ze af dat bewindvoerders voor hun cliënten een minnelijke regeling met het CJIB kunnen afspreken. Bijna 300 genodigden waren hierbij aanwezig.

 

Afbeelding

Sprekers tijdens het congres zijn ingegaan op de belangrijke maatschappelijke rol die het CJIB vervult in relatie tot de schuldenproblematiek. In zijn rol als dagvoorzitter benoemde hoofd Strategie en Beleid Willem Zandbergen een lastige tegenstelling op treffende wijze. Aan de ene kant moet het CJIB de rechtsorde handhaven en tegelijkertijd moet worden voorkomen dat mensen met schulden nog dieper in de schulden raken, ook omwille van de hoge maatschappelijke kosten die daarmee gepaard gaan.

Naast de complexe schuldenproblematiek waarmee zowel bewindvoerders als het CJIB worden geconfronteerd, is ook ingegaan op de digitale dienstverlening van het CJIB. Faciliteiten zoals het Digitaal Loket en het Businessportaal zijn voor bewindvoerders van belang omdat ze snel en eenvoudig gebruikt kunnen worden in de dienstverlening aan hun cliënten.