Samenwerking met bewindvoerders krijgt impuls op geslaagd congres

(23 maart 2017) - Tijdens het congres op 21 maart in Zeist, ondertekenden het CJIB en beroepsorganisaties van bewindvoerders een intentieverklaring. Hiermee spraken ze af dat bewindvoerders voor hun cliënten een minnelijke regeling met het CJIB kunnen afspreken. Bijna 300 genodigden waren hierbij aanwezig.

Sprekers tijdens het congres zijn ingegaan op de belangrijke maatschappelijke rol die het CJIB vervult in relatie tot de schuldenproblematiek. In zijn rol als dagvoorzitter benoemde hoofd Strategie en Beleid Willem Zandbergen een lastige tegenstelling op treffende wijze. Aan de ene kant moet het CJIB de rechtsorde handhaven en tegelijkertijd moet worden voorkomen dat mensen met schulden nog dieper in de schulden raken, ook omwille van de hoge maatschappelijke kosten die daarmee gepaard gaan.

Naast de complexe schuldenproblematiek waarmee zowel bewindvoerders als het CJIB worden geconfronteerd, is ook ingegaan op de digitale dienstverlening van het CJIB. Faciliteiten zoals het Digitaal Loket en het Businessportaal zijn voor bewindvoerders van belang omdat ze snel en eenvoudig gebruikt kunnen worden in de dienstverlening aan hun cliënten.

Uw reactie mag maximaal 250 karakters tellen.
Naar boven

Elke boete een andere letter

Op onze brieven staan vaak letters. U kunt hieronder zien hoe de boete heet.
Verkeersboete
Premies voor uw zorgverzekering
Strafbeschikking
Boetevonnis
Schadevergoeding
Ontnemingsmaatregel
Europese boete
Kostenvergoeding Huurcommissie
Transactievoorstel
Aankondiging
Bestuurlijke boete
Betaalverzoek
Voorbeeld beschikking verkeersboete
Sluiten

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Sluiten