Betalingsregeling Wilt u een betalingsregeling afspreken? Of wilt u informatie over de regeling die u hebt afgesproken? Log dan in met uw DigiD

Schadevergoedingsmaatregel en verwerking van persoonsgegevens

Hebt u een strafbaar feit gepleegd en daarbij schade veroorzaakt bij iemand anders? Dan kan de rechter of de officier van justitie beslissen dat u een schadevergoeding moet betalen. Dit heet een Schadevergoedingsmaatregel. Het CJIB stuurt u daarover een brief. Die brief heet Schadevergoedingsmaatregel. In de brief staat hoe u de schadevergoeding aan het CJIB kunt betalen. Wij geven het geld vervolgens aan het slachtoffer.

Het versturen van de schadevergoedingsmaatregel en het innen van de schadevergoeding is een wettelijke taak van het CJIB. Het CJIB heeft daarom voor deze taak de rol van verwerkingsverantwoordelijke.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Om een schadevergoeding te kunnen innen, moet het CJIB persoonsgegevens verwerken. Wij krijgen deze gegevens van het Openbaar Ministerie (OM).

De gegevens die wij kunnen verwerken voor deze taak zijn:

  • Burgerservicenummer
  • Volledige naam
  • Adres, postcode en woonplaats
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Gegevens over waarom u de schadevergoedingsmaatregel hebt gekregen
  • Gegevens over de betaling van de schadevergoedingsmaatregel
  • Informatie over of u in delen mag betalen

Met wie delen wij gegevens?

Wij delen gegevens alleen met anderen als dat nodig is.

Voor het innen van de schadevergoeding deelt het CJIB persoonsgegevens met het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Deze instantie zorgt voor voorschotten voor het slachtoffer. Het CJIB controleert bij deze instantie of er al een bedrag is uitbetaald aan het slachtoffer.

Betaalt u niet op tijd? Dan vragen wij een deurwaarder om u te laten betalen. Het CJIB deelt uw persoonsgegevens dan met de deurwaarder.
Betaalt u de schadevergoeding ook niet aan de deurwaarder? Dan kan de officier van justitie aan de politie vragen om u in de gevangenis te zetten. Dan wisselen we ook gegevens uit met het OM, de politie en de Penitentiaire Inrichting waar u wordt geplaatst.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) print en verstuurt brieven voor het CJIB. Het CJIB wisselt daarvoor gegevens uit met DUO.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Hoe lang wij uw persoonsgegevens voor het innen van een schadevergoeding mogen bewaren, hangt onder andere af van waarvoor u de schadevergoeding moet betalen en van de straf die u hebt gekregen. In artikel 4 en 6 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens staan de bewaartermijnen.