Zdravotné poistenie

Každý, kto žije alebo pracuje v Holandsku, je na základe holandských zákonov povinný mať uzatvorené zdravotné poistenie v niektorej holandskej zdravotnej poisťovni. Ak žijete alebo pracujete v Holandsku a nemáte zdravotné poistenie, bude vám udelená pokuta.

Ak vám bola udelená pokuta, pretože nemáte zdravotné poistenie, musíte urobiť dve veci:

  1. Musíte zaplatiť pokutu. Suma, ktorú je potrebné uhradiť za rok 2020, je 410,49 €.
  2. Ak stále žijete alebo pracujete v Holandsku, musíte čo najskôr uzatvoriť zdravotné poistenie a uhrádzať pravidelné mesačné poistné, aby ste pokutu nedostali aj druhýkrát.

Už nežijete v Holandsku. Prečo ste od nás dostali zásielku?

Ak v súčasnosti žijete v zahraničí, ale strávili ste určitý čas v Holandsku, keďže ste tu žili, pracovali alebo študoval, v danom čase ste mali mať uzatvorené zdravotné poistenie. Keďže ste túto povinnosť opomenuli, musíte teraz zaplatiť pokutu.

Ako postupovať, ak nesúhlasíte s udelenou pokutou?

Ak nesúhlasíte s pokutou, môžete podať námietku.

Sú vám tieto informácie jasné
Maximum 250 characters.
To top