Slachtoffers van een misdrijf hebben rechten

(03 april 2017) - Vanaf vandaag wordt ieder slachtoffer van een misdrijf geïnformeerd over zijn rechten. Slachtoffers hebben bijvoorbeeld recht op informatie, recht op juridische bijstand, recht om aangifte te doen en in sommige gevallen op een schadevergoeding. Politiemensen reiken deze verklaring uit bij het eerste contact met een slachtoffer, bijvoorbeeld op straat of op een politiebureau.

Voor Minister Blok van Veiligheid & Justitie en de Politie is de introductie van de rechten een belangrijk moment om bij stil te staan. We geven hiermee invulling aan een nadrukkelijke wens van slachtoffers om beter geïnformeerd te worden.

Minister Blok:  'De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe rechten en verworvenheden voor slachtoffers bijgekomen. Deze verklaring moet ervoor zorgen dat mensen meer gebruik gaan maken van die rechten en direct weten waar ze aan toe zijn.' De “Verklaring van Rechten” komt voort uit de EU-richtlijn “Minimumnormen slachtoffers van strafbare feiten” die begin deze maand in werking trad. De richtlijn schrijft voor dat de slachtoffers bij het eerste contact met de politie worden geïnformeerd over hun rechten.

Met de invoering van de EU-richtlijn ontvangen slachtoffers die dat wensen meer en uitgebreidere informatie van politie en Openbaar Ministerie over alle belangrijke stappen in het strafproces en in het detentieverloop van de dader. Slachtoffers krijgen daarom voortaan aan het begin van het strafproces een overzicht van alle rechten in een handzaam document. De informatie krijgen slachtoffers bewust al bij het eerste contact. Sommige rechten zijn namelijk al belangrijk om te weten voordat je aangifte doet.

Volgens politiechef en portefeuillehouder Slachtofferzorg Oscar Dros is de Verklaring van Rechten een belangrijke en concrete stap in de zorg voor slachtoffers door de politie. 'We zijn geen organisatie meer die alleen maar boeven vangt. De erkenning, het informeren en het beschermen van slachtoffers is ook een politietaak.'

In de afgelopen jaren zijn de nodige stappen gezet om de positie van slachtoffers van misdrijven te versterken. Zo is er spreekrecht gekomen voor slachtoffers, hebben slachtoffers meer mogelijkheden gekregen voor het ontvangen van schadevergoeding, kunnen meer slachtoffers een beroep doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven en kunnen slachtoffers en nabestaanden in aanmerking komen voor een voorschot op de schadevergoeding als de dader niet direct kan betalen.

Meer informatie