Strafbeschikking en verwerking van persoonsgegevens

De officier van justitie kan u een strafbeschikking opleggen wanneer u een strafbaar feit heeft gepleegd. U krijgt dan van ons een brief waarin staat hoe u de strafbeschikking kunt betalen. Deze brief heet Strafbeschikking.

Het versturen van de Strafbeschikking en het innen van het bedrag van de strafbeschikking is een wettelijke taak van ons. Wij hebben daarom voor deze taak de rol van verwerkingsverantwoordelijke.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Om een Strafbeschikking te kunnen innen, moeten wij persoonsgegevens verwerken. Wij krijgen deze gegevens van het Openbaar Ministerie (OM).

De gegevens die wij kunnen verwerken voor deze taak zijn:

 • Burgerservicenummer
 • IBAN
 • Volledige naam
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Gegevens over de strafbeschikking. Dit zijn bijvoorbeeld de datum van de overtreding en informatie over welke overtreding is geconstateerd.
 • Gegevens over uw voertuig
 • Gegevens over de betaling van de strafbeschikking
 • Het nummer van uw rijbewijs
 • Informatie over of u in delen mag betalen

Met wie delen wij gegevens?

Wij delen gegevens alleen met anderen als dat nodig is.

Moet iemand een strafbeschikking krijgen omdat er met een voertuig een overtreding is begaan? Dan delen wij de kentekengegevens van dat voertuig met de RDW. De RDW geeft ons dan de gegevens van de persoon die het kenteken op zijn of haar naam heeft staan.

Betaalt u het openstaande bedrag van de Strafbeschikking niet op tijd? Dan vragen wij een deurwaarder om u te laten betalen. Wij delen uw gegevens dan met de deurwaarder.
Betaalt u het openstaande bedrag ook niet aan de deurwaarder? Dan kan de politie van de officier van justitie de opdracht krijgen om u in de gevangenis te zetten. Dat mag pas als de rechter heeft gezegd dat dat mag. Voor deze acties delen wij uw gegevens met het OM, de politie, de rechtbank en de Penitentiaire Inrichting (PI) waar u wordt geplaatst.

Moeten wij beslag leggen op uw bankrekening of op het inkomen dat u van uw werkgever of een uitkeringsinstantie ontvangt? Dan berekenen wij een beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het minimumbedrag om van te leven. Dit bedrag blijft u altijd ontvangen. Voor het berekenen van de beslagvrije voet gebruiken wij de Centrale rekenmodule van het bureau Keten Informatisering Werk en Inkomen (BKWI). Leggen wij beslag op uw bankrekening of inkomen? Dan delen wij uw gegevens met uw bank of uw werkgever.

Willen wij beslag leggen op uw bankrekening en beschikken wij niet over uw rekeningnummer? Dan vragen wij deze op bij de Belastingdienst aan de hand van uw burgerservicenummer. Bij de organisatie Surepay controleren wij of uw naam en het rekeningnummer bij elkaar horen. Daarna delen wij uw gegevens met de bank om het geld van uw bankrekening af te schrijven.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) print en verstuurt brieven voor ons. Wij wisselen daarvoor gegevens uit met DUO.

Hoe lang mogen wij uw gegevens bewaren?

Dit hangt onder andere af van waarvoor u de strafbeschikking opgelegd heeft gekregen en van de straf die u hebt gekregen. In artikel 4 en 6 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens staan de bewaartermijnen.