Strafbeschikking en verwerking van persoonsgegevens

De officier van justitie kan u een strafbeschikking opleggen wanneer u een strafbaar feit heeft gepleegd. U krijgt dan van het CJIB een brief waarin staat hoe u de strafbeschikking kunt betalen. Deze brief heet Strafbeschikking.

Het versturen van de Strafbeschikking en het innen van het bedrag van de strafbeschikking is een wettelijke taak van het CJIB. Het CJIB heeft daarom voor deze taak de rol van verwerkingsverantwoordelijke.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Om een Strafbeschikking te kunnen innen, moet het CJIB persoonsgegevens verwerken. Wij krijgen deze gegevens van het Openbaar Ministerie (OM).

De gegevens die wij kunnen verwerken voor deze taak zijn:

 • Burgerservicenummer
 • IBAN
 • Volledige naam
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Gegevens over de strafbeschikking. Dit zijn bijvoorbeeld de datum van de overtreding en informatie over welke overtreding is geconstateerd.
 • Gegevens over uw voertuig
 • Gegevens over de betaling van de strafbeschikking
 • Het nummer van uw rijbewijs
 • Informatie over of u in delen mag betalen

Met wie delen wij gegevens?

Wij delen gegevens alleen met anderen als dat nodig is.

Moet iemand een strafbeschikking krijgen omdat er met een voertuig een overtreding is begaan? Dan deelt het CJIB vaak de kentekengegevens van dat voertuig met de RDW. De RDW geeft ons dan de gegevens van de persoon die het kenteken op zijn of haar naam heeft staan.

Betaalt u het openstaande bedrag van de Strafbeschikking niet op tijd? Dan vragen wij een deurwaarder om u te laten betalen. Het CJIB deelt uw gegevens dan met de deurwaarder.
Betaalt u het openstaande bedrag ook niet aan de deurwaarder? Dan kan de politie van de officier van justitie de opdracht krijgen om u in de gevangenis te zetten. Dat mag pas als de rechter heeft gezegd dat dat mag. Voor deze acties delen wij uw gegevens met het OM, de politie, de rechtbank en de Penitentiaire Inrichting (PI) waar u wordt geplaatst.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) print en verstuurt brieven voor het CJIB. Het CJIB wisselt daarvoor gegevens uit met DUO.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Hoe lang wij uw persoonsgegevens voor het innen van een strafbeschikking mogen bewaren, hangt onder andere af van waarvoor u de strafbeschikking opgelegd heeft gekregen en van de straf die u hebt gekregen. In artikel 4 en 6 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens staan de bewaartermijnen.