Begäran om kontakt

För ett tag sedan skickade vi ett brev till dig där vi bad dig att kontakta oss. Anledningen till det var antingen att ett fordon med vilket en förseelse har begåtts är registrerat i ditt namn eller att du har identifierats som föraren.

Fordonet är registrerat i ditt namn

Du har ett fordon som är registrerat i ditt namn. En förseelse har begåtts med det fordonet. Vi vill kontrollera om det var du som körde fordonet vid tidpunkten för förseelsen.

Du har identifierats som föraren

En förseelse har begåtts med ett fordon. Fordonets ägare har meddelat oss att det var du som körde. Vi vill kontrollera om det verkligen var du som körde fordonet vid tidpunkten för förseelsen.

I det här brevet ombeds du att kontakta oss före ett visst datum.

Du får även information om hur du kontaktar oss.

Tycker du att denna information är tydlig?
Maximum 250 characters.
To top