Jag skulle vilja se fotot

Har du fått böter i Nederländerna? Och togs det ett foto av överträdelsen. I så fall kan du genast begära att få ut fotot.

Hur kan jag begära att få se fotot?

Vi kommer att skicka dig fotot via post inom tio arbetsdagar. Fyll i detta formulär:

Vad kommer att synas på fotot?

Du kommer att se både fordonet och nummerskylten tydligt på fotot. Du kommer inte att kunna se föraren. I Nederländerna måste fordonsägaren betala böterna, även om det inte var han eller hon som körde fordonet vid det tillfället.

Fordonsägaren kan begära att föraren ska betala böterna. Men om föraren vägrar betala så föreskriver den nederländska lagen att ägaren måste betala böterna.

Vill du bestrida dina böterna? 

Om du inte samtycker till böterna kan du bestrida dem.