Jag skulle vilja se fotot

Om en trafiksäkerhetskamera fotograferade ditt fordon i Nederländerna och du har fått böter på grund av detta, kan du begära att få se det foto som är kopplat till böterna. Vi sparar fotografier från hastighetsöverträdelser och brott som involverar körning mot rött ljus.

Hur kan jag begära att få se fotot?

Vi kommer att skicka dig fotot via post inom tio arbetsdagar. Fyll i detta formulär:

Vad kommer att synas på fotot?

Du kommer att se både fordonet och nummerskylten tydligt på fotot. Du kommer inte att kunna se föraren. I Nederländerna måste fordonsägaren betala böterna, även om det inte var han eller hon som körde fordonet vid det tillfället.

Fordonsägaren kan begära att föraren ska betala böterna. Men om föraren vägrar betala så föreskriver den nederländska lagen att ägaren måste betala böterna.

Vill du bestrida dina böterna? Vill du få mer information?

Om du inte samtycker till böterna kan du bestrida dem.

Maximum 250 characters.
To top

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Close