Hur arbetar vi?

CJIB är ett genomförandeorgan som är en del av Nederländernas departement för säkerhet och rättvisa. Vi verkställer böter och andra åtgärder samt ser till att domstolsbelagda straff eller skadestånd drivs in snabbt och på ett effektivt sätt. Vi förklarar hur vi gör detta nedan.