Jag skulle vilja betala på avbetalning

Om du har fått böter men inte kan betala hela beloppet på en gång, kan du under vissa omständigheter ingå en överenskommelse med oss för att betala på avbetalning. Läs reglerna som gäller för denna situation nedan.

Vill du ingå en betalningsöverenskommelse?

Vänligen kontakta oss.

Om du uppfyller kraven i reglerna och vi är beredda att ingå en överenskommelse med dig, vad händer sedan?

Vi kommer att skicka dig ett brev med de belopp som du måste betala samt förfallodatumen för dessa betalningar. Om du överför dessa belopp manuellt, måste du se till att betalningarna kommer fram till oss i tid.

Samtycker du inte till trafikböterna?

Om du inte samtycker till böterna kan du överklaga beslutet. Om du väljer att överklaga behöver du inte betala böterna ännu. I detta fall behöver du inte ingå en överenskommelse om att betala på avbetalning i detta skede.

Tycker du att denna information är tydlig?
Maximum 250 characters.
To top