Jag håller inte med om en betalningspåminnelse

Du är skyldig att betala böter från Nederländerna. Du har fått ett brev från oss angående detta ärende men du har glömt bort att betala i tid. Det är därför som du nu har fått en betalningspåminnelse. Det betyder också att det belopp som måste betalas nu är högre.

Vad händer om du inte fått något brev från oss innan påminnelsen eller om du redan har betalat böterna?

Du kan ha fått denna påminnelse av misstag. Vi kommer att undersöka om så är fallet just för dig. Fyll i detta formulär om du tror att detta har hänt dig:

Vi kommer att gå igenom våra register och skicka dig ytterligare ett brev där vi anger hur vi ska gå vidare med ärendet.

Hur räknar vi ut det belopp som anges i påminnelsen?

Sättet som vi räknar ut påminnelseavgifter på föreskrivs av lagen.

Om din korrespondens innehåller bokstavskoden M, kommer den första höjningen att vara 50% av det ursprungliga bötesbeloppet. Den andra höjningen kommer att vara 100% av det ursprungliga bötesbeloppet + beloppet från den första höjningen.

Exempel

Du har fått böter som uppgår till €50 Euro
Första påminnelsen €75 = €50 x 1,5
Andra påminnelsen €150 = €50 x 3

Om din korrespondens innehåller bokstavskoden O, kommer den första höjningen att vara €20 Euro. Den andra höjningen kommer att vara 20% av summan för den första höjningen (minst €40 Euro).

Du måste betala hela beloppet för de administrativa avgifterna på en och samma gång.

 

Tycker du att denna information är tydlig?
Maximum 250 characters.
To top