Jag håller inte med om en betalningspåminnelse

Du är skyldig att betala böter från Nederländerna. Du har fått ett brev från oss angående detta ärende men du har glömt bort att betala i tid. Det är därför som du nu har fått en betalningspåminnelse. Det betyder också att det belopp som måste betalas nu är högre.

Måste du betala ett högre belopp och du bestrider detta? Då är två alternativ möjliga:

 1. Du har inte fått något meddelande från oss tidigare
  Då kan det vara så att det är fel att du har fått en anmodan. Vi måste ta reda på om så verkligen är fallet. Fyll då i detta formulär.
  Vi kommer då att kontrollera detta och skicka ett nytt brev, med information om nästa steg.

  I disagree with the reminder
  Ich bin nicht einverstanden mit der Mahnung
  Je ne suis pas d'accord avec la sommation de paiement

 2. Du har fått och betalat böterna
  Då har du antingen betalat dem för sent, eller så har vi inte mottagit din betalning. Kontakta oss, så att vi kan undersöka detta åt dig.

Kör du en leasing- eller tjänstebil?
Och har du blivit fotograferad av en fartkamera? Då kommer böterna att skickas till leasingföretaget eller företaget som äger bilen. I Nederländerna är det innehavaren av registreringsbeviset som ansvarar för betalningen. Kontakta dem för handläggningen.

Hur räknar vi ut det belopp som anges i påminnelsen?

Sättet som vi räknar ut påminnelseavgifter på föreskrivs av lagen.

Om din korrespondens innehåller bokstavskoden M, kommer den första höjningen att vara 50% av det ursprungliga bötesbeloppet. Den andra höjningen kommer att vara 100% av det ursprungliga bötesbeloppet + beloppet från den första höjningen.

Exempel

Du har fått böter som uppgår till€50 Euro
Första påminnelsen€75 = €50 x 1,5
Andra påminnelsen€150 = €50 x 3

Om din korrespondens innehåller bokstavskoden O, kommer den första höjningen att vara €20 Euro. Den andra höjningen kommer att vara 20% av summan för den första höjningen (minst €40 Euro).

Du måste betala hela beloppet för de administrativa avgifterna på en och samma gång.