Godtar du inte åklagarens beslut?

Har du överklagat till åklagaren rörande trafikböter och godtar du inte beslutet? I så fall kan du överklaga ytterligare en gång.

Vill du överklaga åklagarens beslut?

Är du ägare till fordonet? Eller är du inte ägare, men ditt namn står i brevet? I så fall kan du överklaga.

Är du föraren, men fordonet är inte ditt? I så fall kan du överklaga med hjälp av ett fullmaktsformulär.
Du kan överklaga genom att sända ett brev till förvaltningsrätten. Du måste göra detta inom sex veckor från det datum står i brevet.

 • Lämna minst följande uppgifter: 
  - ditt namn, adress, bostadsadress, födelsedatum och födelseort;
  - varför du inte godtar beslutet;
  - ditt IBAN (det vill säga ditt bankkontonummer);
  - det datum då du skriver brevet;
  - din underskrift.
   
 • Sänd brevet tillsammans med en kopia av beslutet till:
  Parket CVOM
  Afdeling Kanton
  Postbus 8225
  NL - 3503 RE UTRECHT
  Nederländerna

Betala böterna först

Innan du kan överklaga till förvaltningsrätten  måste du ha ”säkringsbetalat” böterna. Gör detta genom att betala böterna inklusive expeditionskostnaderna. Om böterna överstiger 225 euro måste du betala 225 euro plus expeditionskostnaderna till Centrala bötesindrivningsbyrån (CJIB). Om du är yngre än 16 år och böterna överstiger 112.50 euro måste du betala minst 112.50 euro plus expeditionskostnaderna.
Om du inte betalar är risken stor för att förvaltningsrätten inte tar upp ditt brev till behandling. Men du måste ändå betala böterna.

Vad händer härnäst?

Före kommer åklagaren att granska ditt överklagande. Om åklagaren fortfarande bedömer att böterna är berättigade vidarebefordrar han ditt överklagande till förvaltningsrätten. Åklagarämbetets centrala behandlingsenhet (Parket CVOM) underrättar dig om detta i ett brev.

Om det står i brevet att ditt överklagande har vidarebefordrats kommer förvaltningsrätten att kalla dig till förhör. Vid förhöret blir du ombedd att redovisa skälen till att du inte godtar trafikböterna. Förvaltningsrätten meddelar oftast sitt beslut vid förhöret. Du får också beslutet per post.
Om du inte kan eller inte vill infinna dig till förhöret kommer förvaltningsrätten att fatta beslut på grundval av handlingarna. Du får då beslutet per post.

Återbetalning?

Om du ska få böterna återbetalade beror på förvaltningsrättens beslut.
Om förvaltningsrätten ogillar ditt överklagande kommer inte det belopp som du har betalat att återbetalas till dig.
Om förvaltningsrätten beslutar att undanröja åklagarens beslut eller att minska bötesbeloppet får du en (partiell) återbetalning.
I båda fallen får du ett separat skriftligt meddelande från Centrala bötesindrivningsbyrån (CJIB).

Bijlagen

Tycker du att denna information är tydlig?
Maximum 250 characters.
To top