Kontonummer

Vill du betala böter? CJIB har flera olika kontonummer. Du kan se vilket kontonummer (IBAN) du ska använda nedan.

Vår korrespondens inkluderar ofta en bokstavskod och med hjälp av den kan du enkelt avgöra vilket kontonummer som ska användas. Ange alltid ”CJIB” som kontoinnehavare.

För betalning av Kontonummer
Trafikböter (M) NL56 INGB 0705 0051 00
Straffåtgärder från allmän åklagare (O) NL90 INGB 0705 0050 70
Böter pga. avsaknad av sjukförsäkring (Z) NL84 INGB 0705 0051 78
Domstolsböter (S) NL34 INGB 0705 0055 93

Bankens namn och adress:
ING Bank N.V.
Foreign Operations
Postbus Box 1800
1000 BV Amsterdam
Nederländerna

SWIFT-adress (BIC-kod): INGBNL2A

Tycker du att denna information är tydlig?
Maximum 250 characters.
To top