Samtycker du inte med de administrativa böter du fått?

Alla som bor eller arbetar i Nederländerna är skyldiga att teckna en sjukförsäkring hos ett nederländsk sjukförsäkringsbolag. Detta är obligatoriskt enligt nederländsk lag. Om du lever eller arbetar i Nederländerna och inte har en sjukförsäkring så kommer du att beläggas med administrativa böter.

Du bor inte längre i Nederländerna. Varför får du då brev från oss?

Om du för närvarande bor i ett annat land men tidigare hade bott, arbetat eller studerat i Nederländerna, så borde du ha tecknat en sjukförsäkring medan du befann dig i landet. Eftersom du glömde att göra detta måste du nu betala böter.

Vad ska du göra om du inte samtycker till dessa böter?

Du kan lämna in en invändning mot boten genom att skicka ett brev till det centrala administrationskontoret (CAK). Detta måste ske inom sex veckor från det att du mottog boten från CAK. För mer information, se CAK:s webbplats.

 • Brevet måste innehålla följande information:
  – Ditt namn, adress, bostadsort, födelsedatum och födelseort.
  – Varför du inte samtycker till dessa böter
  – Datumet när brevet skrivs
  – Ditt telefonnummer och din e-postadress
  – Din underskrift
 • Skicka in brevet, tillsammans med en kopia av bötesavin, till:
  CAK
  Onverzekerden
  Antwoordnummer 91034
  2509 VC Den Haag
  Nederländerna

Du behöver inte frankera brevet.

OBS! Du måste ändå betala böterna, trots att du lämnar in en invändning. Om man bifaller din yrkan, kommer pengarna att betalas tillbaka.

Tycker du att denna information är tydlig?
Maximum 250 characters.
To top