Samtycker du inte till den straffåtgärd som du belagts med?

Om du har fått korrespondens med bokstavskoden O, är det en straffåtgärd från den från allmänna åklagaren. Om du inte samtycker till dessa böter kan du opponera dig mot dem. Denna process kallas för att lämna in en invändning. Nedan hittar du information om hur du gör detta.

OBS! Betala inte böterna om du tänker lämna in en invändning.

Har du fått ett invändningsformulär tillsammans med brevet?

Har du fått ett formulär tillsammans med brevet? Detta är ett invändningsformulär. Du kan fylla i detta formulär och skicka tillbaka det till oss inom fjorton dagar. Tack vare detta behöver du inte skriva ett eget brev.

Vår adress är:

Centraal Justitieel Incassobureau
Postbus 16
8900 AA Leeuwarden
Nederländerna

Glöm inte att underteckna formuläret.

Vad händer om jag vill opponera mig mot beslutet men jag inte har fått något invändningsformulär?

Då kan du ringa oss på (+31) 58 234 20 47. Vi besvarar samtal måndag till fredag mellan 10.00–16.00.

Tycker du att denna information är tydlig?
Maximum 250 characters.
To top