Vad är CJIB?

Den statliga centrala rättsliga indrivningsbyrån (CJIB: Centraal Justitieel Incassobureau) är en del av Nederländernas departement för rättvisa och säkerhet.

CJIB ansvarar för att driva in en rad olika typer av böter, som trafikböter och straffåtgärder från allmän åklagare (punitive orders). Byrån spelar även en viktig roll för att verkställa beslut som gäller kriminella ärenden, som domstolsbeslut eller beslut tagna av de allmänna åklagarna på den allmänna åklagarmyndigheten. 

EU:s medlemsstater har kommit överens om att samarbeta vad det gäller indrivandet av böter. Varje medlemsstat har en organisation som är den utvalda, centrala myndigheten för dessa ärenden. I Nederländerna är detta CJIB. De centrala myndigheterna i de olika EU-medlemsstaterna utbyter information om beslut som rör kriminella ärenden och böter.

Ett exempel:

En fransman befinner sig i Nederländerna på affärsresa. Han överskrider hastighetsgränsen med sin egen bil på en nederländsk motorväg och fotograferas av en trafiksäkerhetskamera. Som ett resultat av denna EU-överenskommelse kommer CJIB att få affärsmannens adress från de franska myndigheterna. Han kommer att få en avisering om sina trafikböter på sin franska hemadress. Aviseringen utfärdas i Frankrike.

Samma sak gäller i det motsatta fallet. En holländare som begår en trafikförseelse i Kroatien kommer att få böter från Kroatien skickade till sin nederländska hemadress.