Våra procedurer - administrativa böter

Om du lever eller arbetar i Nederländerna och inte har en sjukförsäkring så kommer du at beläggas med böter. Nedan kan du läsa hur vi gör för att driva in dessa böter.

Vad händer om du inte har en sjukförsäkring?

Först kommer du att få ett brev som anger att du är skyldig att teckna en sjukförsäkring. Om du fortfarande lever eller arbetar i Nederländerna och inte har tecknat en sjukförsäkring så kommer du att beläggas med böter.

Om du fortfarande vägrar att teckna en sjukförsäkring efter detta, kommer du att få ytterligare böter. Om du inte tecknar en sjukförsäkring efter detta andra bötesbelopp, kommer CAK (det centrala nederländska administrationskontoret) att teckna en sjukförsäkring åt dig för en tolvmånadersperiod. Du kommer att vara skyldig att betala försäkringspremien till CAK varje månad.

Vad händer om du inte betalar sjukförsäkringspremierna?

Om du har en nederländskt arbetsgivare eller erhåller ersättning från en nederländsk understödsmyndighet, kommer CAK att be dem betala din premie. Om så är fallet, kommer din arbetsgivare eller understödsmyndigheten att dra av premien från din månadslön eller ditt månadsunderstöd. Om detta inte är möjligt, kommer CAK att be oss att se till att du betalar dina premier.

Nedan kan du läsa hur vi gör för att uppnå detta.

Steg 1:  Vi kommer att kontrollera om du erhåller sjukersättning

Om du erhåller sjukersättning från den nederländska skatte- och tullmyndigheten (Belastingdienst), kommer vi att använda en del av denna ersättning för att betala premien. Detta innebär att du kommer att erhålla din sjukersättning direkt från skatte- och tullmyndigheten istället. Du kommer att få en giroblankett för återstående belopp och du måste betala det inom sex veckor.

Steg 2:  Vi skickar ut ett brev till dig varje månad

Vi skickar ut ett brev till dig varje månad tillsammans med en giroblankett för det belopp som återstår att betala. Du måste betala detta belopp inom sex veckor.

Steg 3:  Vi skickar ut en påminnelse till dig

Om du inte betalar oss inom sex veckor, kommer vi att skicka ut en påminnelse där vi ber dig att betala så snart som möjligt. Du kommer då redan att ha fått räkningen för nästa månadsbetalning. Du kommer att vara skyldig att betala den också.

Steg 4:  Vi kommer att be en utmätningsman driva in skulden

Om du inte betalar i tid, eller inte betalar hela beloppet, kommer vi att be en utmätningsman driva in skulden. Du kommer även att bli tvungen att betala kostnaden för utmätningsmannen.

Steg 5: Vi skickar ut ett brev till dig med saldobesked

Efter tolv månader kommer du att vara skyldig att betala försäkringspremien till ett sjukförsäkringsbolag. CAK kommer att skicka ut ett saldobesked där de anger hur mycket som återstår att betala. Du kommer att få ett brev om detta med titeln ”Saldobesked” (eindafrekening). Du kan betala hela denna summa på en gång eller på avbetalning.

När du har betalat den första delbetalningen, kommer du att få ett nytt brev med en ny giroblankett för varje efterföljande delbetalning.

Om du betalar för sent, eller inte betalar hela beloppet, kan vi komma att be en utmätningsman driva in skulden. I detta fall kommer du även att bli tvungen att betala kostnaden för utmätningsmannen.

Tycker du att denna information är tydlig?
Maximum 250 characters.
To top