Våra procedurer – straffåtgärder från allmän åklagare

Om du har fått korrespondens med bokstavskoden O, är det en straffåtgärd från den från allmänna åklagaren. Nedan kan du läsa hur vi gör för att verkställa detta beslut.

Steg 1: Vi skickar ut ett brev till dig

Vi kommer att skicka dig ett brev med bokstaven O. I detta brev anger vi varför du har fått böter. Vi kan också nämna hur mycket du måste betala och när. Om du redan har betalat, kommer brevet att ange den summa du betalade.

Steg 2: Vi skickar ut betalningspåminnelser

Om du glömmer bort att betala i tid, eller inte betalar hela beloppet, kommer du att få högst två betalningspåminnelser skickade till dig. Den betalningsbara summan i den första påminnelsen är €15 Euro högre än det ursprungliga bötesbeloppet. Den betalningsbara summan i den andra påminnelsen är 20% högre än det belopp som anges i den första påminnelsen och det kommer att vara minst €30 Euro högre.

Exempel

Du har fått böter som uppgår till €200 Euro
Första påminnelsen €215 Euro = €200 + €15
Andra påminnelsen €258 Euro = €215 + €43 (= 20 % av 215)

Steg 3: Den allmänna åklagarmyndigheten

Om du inte betalar den andra påminnelsen i tid, kommer vi att överföra ärendet till den allmänna åklagarmyndigheten i Nederländerna. De beslutar sedan vilka ytterligare åtgärder som ska vidtas.

Tycker du att denna information är tydlig?
Maximum 250 characters.
To top