Våra procedurer – trafikböter

Om du har fått korrespondens med bokstavskoden M, har du begått en lindrigare trafikförseelse i Nederländerna. Nedan kan du läsa hur vi gör för att driva in trafikböter.

Steg 1: Vi skickar ut en böter advisering till dig

Du har begått en lindrigare trafikförseelse i Nederländerna. Vi kommer att skicka dig ett brev med bokstaven M i det övre högra hörnet. I detta brev anger vi typen av förseelse och det belopp du måste betala. Du måste betala böterna inom åtta veckor. Vi kommer att skicka detta brev till:

  • ägaren till den bil eller motorcykel som var involverad i den lindrigare förseelsen eller
  • den person som begick lindrigare förseelsen och som polisen gav böterna till direkt på platsen eller
  • den person som hyrde bilen, släpvagnen eller motorcykeln som var involverad i den lindrigare förseelsen.

Steg 2: Vi skickar ut betalningspåminnelser till dig

Om du glömmer bort att betala i tid, eller underlåter dig att betala hela beloppet, kommer du att få högst två betalningspåminnelser skickade till dig. Det betalningsbara beloppet kommer att öka för varje påminnelse. Beloppet för den första påminnelsen är 1,5 gång det ursprungliga beloppet. Beloppet för den andra påminnelsen är tre gånger det ursprungliga beloppet.

Exempel

Du har fått böter som uppgår till €50 Euro
Första påminnelsen €75 = €50 x 1,5
Andra påminnelsen €150 = €50 x 3

Hela beloppet för de administrativa avgifterna måste betalas in på en och samma gång.

Steg 3:  Vi för över ärendet

Om du bor i en av EU:s medlemsstater, kommer vi att överföra ärendet till detta land. De kommer sedan att eftersträva utdrivandet av böterna.

Steg 4: Spårningsregister

Om vi inte kan överföra ärendet till en annan EU-medlemsstat så kommer ditt namn att läggas till i det Nederländska spårningsregistret. Detta innebär att tjänstemän från lagupprätthållande myndigheter (som poliser eller tulltjänstemän) kan stoppa dig och kräva att du ska betala böterna på plats. Om du inte gör det har de rätt att beslagta ditt fordon.

Tycker du att denna information är tydlig?
Maximum 250 characters.
To top