Betalingsregeling Wilt u een betalingsregeling afspreken? Of wilt u informatie over de regeling die u hebt afgesproken? Log dan in met uw DigiD

Taakstraf en verwerking van persoonsgegevens

U kunt van de rechter of van de officier van justitie een taakstraf krijgen. Het CJIB heeft dan als taak ervoor te zorgen dat u de taakstraf ook kunt uitvoeren. Als u de taakstraf niet uitvoert, kan deze worden omgezet in een gevangenisstraf.

Deze taak – de coördinatie van taakstraffen genoemd - is een wettelijke taak van het CJIB. Het CJIB heeft daarom voor deze taak de rol van verwerkingsverantwoordelijke.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Om deze taak uit te kunnen voeren, moet het CJIB persoonsgegevens verwerken. Wij krijgen deze gegevens van het Openbaar Ministerie (OM). Het OM stelt het CJIB op de hoogte van de uitspraak van de rechter of de beslissing van de officier van justitie.

De gegevens die wij kunnen verwerken voor deze taak zijn:

  • Burgerservicenummer
  • Volledige naam
  • Adres, postcode en woonplaats
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Gegevens over waarom u een taakstraf hebt gekregen
  • Gegevens over hoe u de taakstraf uitvoert

Met wie delen wij gegevens?

Wij delen gegevens alleen met anderen als dat nodig is. Zo controleren we bij de Justitiële Informatiedienst (JustID) of u de taakstraf wel kunt uitvoeren. Als u bijvoorbeeld in de gevangenis zit, dan kunt u natuurlijk geen taakstraf uitvoeren.

Omdat de Reclassering u moet begeleiden bij het uitvoeren van de taakstraf wisselt het CJIB gegevens met hen uit.

Het CJIB houdt het OM op de hoogte van het verloop van de taakstraf.

Wanneer de taakstraf wordt omgezet naar een gevangenisstraf, wisselt het CJIB gegevens uit met de Penitentiaire Inrichting (PI) waar u geplaatst wordt.

Wanneer u wordt vervoerd naar de gevangenis, wisselt het CJIB gegevens uit met de Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O).

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) print en verstuurt brieven voor het CJIB. Het CJIB wisselt daarvoor gegevens uit met DUO.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Hoe lang wij uw persoonsgegevens voor het coördineren van de tenuitvoerlegging van taakstraffen mag bewaren, hangt onder andere af van waarvoor u de taakstraf opgelegd hebt gekregen en de hoogte hiervan. In artikel 4 en 6 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens staan de bewaartermijnen.