Transactievoorstel en verwerking van persoonsgegevens

Bij een transactievoorstel verdenkt het Openbaar Ministerie (OM) u ervan dat u iets hebt gedaan waarvoor u een straf kunt krijgen. Om te voorkomen dat u bij de rechter moet komen, kunt u ervoor kiezen om een bedrag te betalen. Daarvoor ontvangt u van het CJIB een transactievoorstel.

Het versturen van transactievoorstellen en het innen van het transactiebedrag  is een wettelijke taak van het CJIB. Het CJIB heeft daarom voor deze taak de rol van verwerkingsverantwoordelijke.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Om een transactievoorstel te kunnen innen, moet het CJIB persoonsgegevens verwerken. Wij krijgen deze gegevens van het OM.

De gegevens die wij kunnen verwerken voor deze taak zijn:

  • Burgerservicenummer
  • IBAN
  • Volledige naam
  • Adres, postcode en woonplaats
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Gegevens over het feit waarvoor u een transactievoorstel krijgt. Dit zijn bijvoorbeeld het parketnummer en het bedrag.

Met wie delen wij gegevens?

Wij delen gegevens alleen met anderen als dat nodig is.

Het CJIB laat het OM weten of u het transactievoorstel hebt geaccepteerd. Als u het bedrag van het transactievoorstel niet op tijd betaalt, geven wij uw persoonsgegevens door aan het OM. Het OM beslist dan wat er verder met uw zaak gebeurt.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) print en verstuurt brieven voor het CJIB. Het CJIB wisselt daarvoor gegevens uit met DUO.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Hoe lang wij persoonsgegevens voor het innen van een transactievoorstel mogen bewaren, hangt onder andere af van waarvoor u een transactievoorstel hebt gekregen en de hoogte van het bedrag hiervan. In artikel 4 en 6 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens staan de bewaartermijnen.