Betalingsregeling Wilt u een betalingsregeling afspreken? Of wilt u informatie over de regeling die u hebt afgesproken? Log dan in met uw DigiD

Uw rechten als het gaat om uw persoonsgegevens

In de wet staat dat u een aantal rechten hebt als het gaat om uw persoonsgegevens. Hier leest u welke rechten dat zijn en wat we daarvoor bij het CJIB hebben geregeld.

Volgens de wet hebt u de volgende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens:

 1. Recht van inzage
 2. Recht op rectificatie
 3. Recht van bezwaar
 4. Recht op beperking van de verwerking
 5. Recht op vergetelheid

Hieronder leggen we uit wat deze rechten precies inhouden.

1. Recht van inzage

U kunt ons vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Als dat zo is, laten wij u weten welke gegevens we verwerken, waarom we die verwerken en hoe lang we uw gegevens mogen bewaren.

Ja, ik wil weten of het CJIB persoonsgegevens van mij verwerkt.

2. Recht op rectificatie

Vindt u dat de gegevens die wij van u verwerken niet kloppen of niet volledig zijn? Dan kunt u ons vragen uw gegevens aan te passen of aan te vullen. Als wij dat doen, geven we de aangepaste gegevens ook door aan de ketenpartners met wie wij uw gegevens hebben gedeeld.

Ja, ik wil dat jullie mijn gegevens aanpassen of aanvullen.

3. Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken als een organisatie uw gegevens verwerkt voor een taak van algemeen belang. Als u bezwaar maakt, kijken wij of uw persoonlijke belang zwaarder weegt dan het algemeen belang.

Ja, ik wil bezwaar maken.

4. Recht op beperking van de verwerking

Bent u in bezwaar gegaan tegen een verwerking en wacht u op een reactie? Dan kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens tijdelijk niet meer te gebruiken.

Ja, ik wil dat jullie mijn persoonsgegevens niet gebruiken totdat er een reactie op mijn bezwaar is.

5. Recht op vergetelheid

Vindt u dat uw gegevens in strijd met de beginselen van de AVG worden verwerkt? Dan kunt u verzoeken om uw persoonsgegevens te laten wissen. Voor ons geldt een aantal regels over hoe lang we gegevens mogen bewaren. Deze zijn vastgelegd in de Wet Politiegegevens, de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en de selectielijst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Meer informatie over het selectiedocument staat in de Staatscourant van 12 april 2021, nr. 17848.

Ja, ik wil mijn persoonsgegevens laten wissen.

Hoe kan ik gebruik maken van deze rechten?

U kunt een verzoek indienen bij de organisatie die verwerkingsverantwoordelijk is. Dat kunt u op twee manieren doen:

 1. Met dit webformulier
   
 2. Met een brief
  U stuurt een brief, met een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart), naar:

Centraal Justitieel Incassobureau
o.v.v. Inzageverzoek
Postbus 1794
8901 CB  Leeuwarden

Dient u uw verzoek op een andere manier in? Dan behandelen we het niet.

Wat betekent verwerkingsverantwoordelijk?

Wij kunnen uw persoonsgegevens in twee verschillende rollen verwerken; als verwerkingsverantwoordelijke of als verwerker:

 • Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke als de verwerking van uw gegevens hoort bij een wettelijke taak van ons.
 • Wij zijn verwerker als wij de verwerking van uw persoonsgegevens in opdracht doen van een andere partij. Die andere partij is dan de verwerkingsverantwoordelijke.

In de rubriek Welke persoonsgegevens verwerken wij? staat per taak beschreven waarom wij uw gegevens verwerken en of wij verwerkingsverantwoordelijke zijn of niet.  

U moet uw verzoek altijd indienen bij de verwerkingsverantwoordelijke.

Kan iemand anders namens mij een verzoek indienen?

Ja, dat kan. De persoon die het verzoek voor u indient, moet dan twee documenten meesturen:

 1. een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart)
 2. een ondertekende machtiging die u speciaal opstelt voor het indienen van dit verzoek.

Maakt deze persoon gebruik van het webformulier? Dan kan deze de betreffende documenten uploaden. De mogelijkheid om dit te doen is aanwezig in het formulier.

Wij sturen het antwoord op het verzoek naar het adres van degene die u hebt gemachtigd.

Dient uw advocaat een verzoek voor u in? Dan is de machtiging niet nodig.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met hoe het CJIB met mijn persoonsgegevens omgaat?

In de wet staat dat wij een Functionaris voor Gegevensbescherming moeten hebben. Deze persoon houdt in de gaten dat het CJIB zich aan de privacyregels houdt. Neem met deze functionaris contact op als u vragen hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

De gegevens van deze functionaris zijn:

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Mr. P.J. de Groot
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Vindt u dat wij de privacyregels overtreden met de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.