Uw rechten als het gaat om uw persoonsgegevens

In de wet staat dat u een aantal rechten hebt als het gaat om uw persoonsgegevens. Hier leest u welke rechten dat zijn en wat we daarvoor bij het CJIB hebben geregeld.

Volgens de wet hebt u de volgende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens:

  1. Recht van inzage
  2. Recht op rectificatie
  3. Recht van bezwaar
  4. Recht op beperking van de verwerking
  5. Recht op vergetelheid

Hieronder leggen we uit wat deze rechten precies inhouden.

1. Recht van inzage

U kunt ons vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Als dat zo is, laten wij u weten welke gegevens we verwerken, waarom we die verwerken en hoe lang we uw gegevens mogen bewaren.

2. Recht op rectificatie

Vindt u dat de gegevens die wij van u verwerken niet kloppen of niet volledig zijn? Dan kunt u ons vragen uw gegevens aan te passen of aan te vullen. Als wij dat doen, geven we de aangepaste gegevens ook door aan de ketenpartners met wie wij uw gegevens hebben gedeeld.

3. Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken als een organisatie uw gegevens verwerkt voor een taak van algemeen belang. Als u bezwaar maakt, kijkt het CJIB of uw persoonlijke belang zwaarder weegt dan het algemeen belang.

4. Recht op beperking van de verwerking

Bent u in bezwaar gegaan tegen een verwerking en wacht u op een reactie? Dan kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens tijdelijk niet meer te gebruiken.

5. Recht op vergetelheid

Vindt u dat uw gegevens in strijd met de beginselen van de AVG worden verwerkt? Dan kunt u verzoeken om uw persoonsgegevens te laten wissen. Voor het CJIB geldt een aantal regels over hoe lang het gegevens mag bewaren. Deze zijn vastgelegd in de Wet Politiegegevens, de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en de selectielijst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Meer informatie over het selectiedocument staat in de Staatscourant van 12 april 2021, nr. 17848.

Hoe kan ik gebruik maken van deze rechten?

Door een brief te sturen naar de organisatie die verwerkingsverantwoordelijk is.

Wat betekent verwerkingsverantwoordelijk?
Het CJIB kan uw persoonsgegevens in twee verschillende rollen verwerken; als verwerkingsverantwoordelijke of als verwerker:

  • Het CJIB is verwerkingsverantwoordelijke als de verwerking van uw gegevens hoort bij een wettelijke taak van het CJIB.
  • Het CJIB is verwerker als het CJIB de verwerking van uw persoonsgegevens in opdracht doet van een andere partij. Die andere partij is dan de verwerkingsverantwoordelijke.

In de rubriek Welke persoonsgegevens verwerken wij? staat per taak beschreven waarom wij uw gegevens verwerken en of het CJIB verwerkingsverantwoordelijke is of niet.  

U moet uw verzoek altijd indienen bij de verwerkingsverantwoordelijke.

Is het CJIB verwerkingsverantwoordelijk? Dan kunt u een verzoek indienen door een brief te schrijven. Dient u uw verzoek op een andere manier in, dan behandelen we het niet.

Stuur uw verzoek, met een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart), naar:

Centraal Justitieel Incassobureau
o.v.v. Inzageverzoek
Postbus 1794
8901 CB  Leeuwarden

Kan iemand anders namens mij een verzoek indienen?

Ja, dat kan. De persoon die het verzoek voor u indient, moet dan twee dingen meesturen:

  1. een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart)
  2. een ondertekende machtiging die speciaal is opgesteld voor het indienen van dit verzoek.

Wij sturen het antwoord op het verzoek naar het adres van degene die u hebt gemachtigd.

Dient uw advocaat een verzoek voor u in? Dan is de machtiging niet nodig.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met hoe het CJIB met mijn privacygegevens omgaat?

In de wet staat dat het CJIB een functionaris voor gegevensbescherming moet hebben. Deze persoon houdt in de gaten dat het CJIB zich aan de privacyregels houdt. Neem met deze functionaris contact op als u vragen hebt over hoe het CJIB met uw persoonsgegevens omgaat.

De gegevens van deze functionaris zijn:

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Mr. P.J. de Groot
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Vindt u dat het CJIB de privacyregels overtreedt met de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.