Vanaf 1 augustus 2018 geen eindafrekening regeling wanbetaler meer

(Leeuwarden - 3 augustus 2018) - Betaalt u uw maandelijkse premie weer aan uw eigen zorgverzekeraar? Dan hebt u mogelijk een eindafrekening van het CAK gekregen. Vanaf 1 augustus 2018 hoeft u het bedrag van de eindafrekening niet meer te betalen. Het CAK stuurt u daarover een brief.

Betaalt u uw maandelijkse premie weer aan uw eigen zorgverzekeraar? En heeft het CAK u bij ons afgemeld als wanbetaler? Dan hebt u mogelijk een eindafrekening van het CAK gekregen. Daarop stond of u nog een restbedrag moest betalen. Vanaf 1 augustus 2018 hoeft u dat bedrag niet meer te betalen. Het CAK stuurt u daarover een brief. 

Hebt u met ons afgesproken dat u de eindafrekening in delen betaalt? Dan krijgt u van ons geen acceptgiro’s meer voor de betaling van het restbedrag.
Betaalt u na 1 augustus toch nog een bedrag hiervoor? Dan storten wij dat binnen twee weken terug op uw rekening.
Hebt u bij uw bank geregeld dat zij de betalingen voor uw eindafrekening automatisch overmaken? Zet die automatische betalingen dan a.u.b. stop bij uw bank! 

Op de site van het CAK staat meer informatie over waarom u de eindafrekening niet meer hoeft te betalen.