Verhuurderbijdrage Huurcommissie en verwerking van persoonsgegevens

Als verhuurder met meer dan 50 woningen in de sociale sector betaalt u een verhuurderbijdrage aan de Huurcommissie. Wij innen de verhuurderbijdrage namens de Huurcommissie.

Het innen van de verhuurderbijdrage doen wij in opdracht van de Huurcommissie. Wij hebben daarom voor deze taak de rol van verwerker. De Huurcommissie is en blijft verwerkingsverantwoordelijke.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Om de verhuurderbijdrage te kunnen innen, verwerken wij persoonsgegevens. Dit is het geval als u verhuurder bent als natuurlijk persoon of wanneer de rechtspersoon van de verhuurder herleidbaar is tot u als natuurlijke persoon. Wij krijgen deze gegevens van de Huurcommissie.

De gegevens die wij kunnen verwerken voor deze taak zijn:
•    Burgerservicenummer
•    IBAN
•    Volledige naam
•    Adres, postcode en woonplaats
•    Geboortedatum
•    Geboorteplaats
•    Gegevens over de boete 
•    Of u een betalingsregeling hebt
•    Of u in een wettelijk schuldsaneringstraject (WSNP) of faillissement zit

Met wie delen wij gegevens?

Wij delen gegevens alleen met anderen als dat nodig is. 

In het geval van de verhuurderbijdrage Huurcommissie houden wij de Huurcommissie op de hoogte van uw zaak. Betaalt u de verhuurderbijdrage niet op tijd? Dan kunnen wij een deurwaarder vragen om u te laten betalen. Wij delen uw gegevens dan met de deurwaarder. 

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) print en verstuurt brieven voor ons. Wij wisselen daarvoor gegevens uit met DUO.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

In de selectielijst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid staat dat wij persoonsgegevens voor het innen van een Verhuurderbijdrage Huurcommissie vijf jaar mogen bewaren, nadat de zaak is afgedaan.