Verkeersboete en verwerking van persoonsgegevens

Als een opsporingsinstantie (bijvoorbeeld de politie of de RDW) constateert dat u een verkeersovertreding pleegt, dan kan deze beslissen dat u een verkeersboete moet betalen. U krijgt daarvoor van ons een brief. Die brief heet Verkeersboete.

Het versturen van de verkeersboete en het innen van de verkeersboete is een wettelijke taak van het CJIB. Wij hebben daarom voor deze taak de rol van verwerkingsverantwoordelijke. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Om een verkeersboete te kunnen innen, moeten wij persoonsgegevens verwerken. Wij krijgen deze gegevens van verschillende organisaties.

De gegevens die wij kunnen verwerken voor deze taak zijn:

 • Burgerservicenummer
 • IBAN
 • Volledige naam
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Kenteken
 • Gegevens over uw voertuig
 • Gegevens over de overtreding. Dit zijn bijvoorbeeld de datum van overtreding en informatie over welke overtreding is geconstateerd.
 • Rijbewijsnummer

Met wie delen wij gegevens?

Wij delen gegevens alleen met anderen als dat nodig is.

Is er met een voertuig een overtreding begaan waarvoor een verkeersboete wordt opgelegd? Dan delen wij de kentekengegevens met de RDW. De RDW deelt dan met ons de gegevens van de persoon die het kenteken op zijn of haar naam heeft staan.

Betaalt u de verkeersboete niet op tijd? Dan kunnen wij een deurwaarder vragen om u te laten betalen. Wij delen uw gegevens dan met de deurwaarder.

Betaalt u het openstaande bedrag van de verkeersboete ook niet via de deurwaarder? Dan kunnen wij uw gegevens uitwisselen met de politie zodat deze

 • uw rijbewijs in kan nemen,
 • uw voertuig buiten gebruik kan stellen of
 • u aan kan houden om te worden gegijzeld.

Gijzelen betekent dat u naar de gevangenis moet om u te dwingen om te betalen. Voordat de politie u daarvoor aanhoudt, moet de rechter zeggen dat dat mag.
Voor deze acties delen wij uw gegevens met het Openbaar Ministerie, de politie, de rechtbank en de Penitentiaire Inrichting waar u wordt geplaatst.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) print en verstuurt de verkeersboetes voor ons. Wij wisselen daarvoor gegevens uit met DUO.

Voor wetenschappelijk onderzoek delen wij uw gegevens met het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

In de selectielijst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid staat dat wij persoonsgegevens voor het innen van een verkeersboete vijf jaar na afdoening van de zaak mogen bewaren.