Verklaringen Nederlands Meetinstituut

Het Nederlands Meetinstituut (NMi) test en certificeert onder andere flitspalen en trajectcontrolesystemen. Wilt u een verklaring NMi opzoeken? Dit kan op drie manieren: met het HHM-nummer, op provincie of op trajectcontrole. Op HHM-nummer: Op uw boete staat een fotofilmnummer. De eerste 4 cijfers van dit nummer zijn het HHM-nummer. Op trajectcontrole: U hebt het nummer van de weg en de rijbaan nodig. Deze informatie staat op de boete. Op provincie: U kunt per provincie de verklaring NMi opzoeken.
Filter op:
Naar boven

Elke boete een andere letter

Op onze brieven staan vaak letters. U kunt hieronder zien hoe de boete heet.
Verkeersboete / Mulder
Premie zorgverzekering
Strafbeschikking / OM afdoening
Geldboetevonnis / Strabis
Transactievoorstel / Trias
Europese boete
Kostenveroordeling huurcommissie
Schadevergoedingsmaatregel
Voorbeeld beschikking verkeersboete
Sluiten

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Sluiten