Verklaringen Nederlands Meetinstituut

Het Nederlands Meetinstituut (NMi) test en certificeert onder andere flitspalen en trajectcontrolesystemen. Wilt u een verklaring NMi opzoeken? Dit kan op drie manieren: met het HHM-nummer, op provincie of op trajectcontrole. Op HHM-nummer: Bij uw boete hoort een fotofilmnummer. De eerste 4 cijfers van dit nummer zijn het HHM-nummer. U vindt dit fotofilmnummer in ons Digitaal loket. Op trajectcontrole: U hebt het nummer van de weg en de rijbaan nodig. Deze informatie staat op de boete. Op provincie: U kunt per provincie de verklaring NMi opzoeken.
Filter op:
Naar boven

Elke boete een andere letter

Op onze brieven staan vaak letters. U kunt hieronder zien hoe de boete heet.
Verkeersboete / Mulder
Premie zorgverzekering
Strafbeschikking / OM afdoening
Geldboetevonnis / Strabis
Schadevergoedingsmaatregel
Ontnemingsmaatregel
Europese boete
Kostenveroordeling huurcommissie
Transactievoorstel / Trias
Voorbeeld beschikking verkeersboete
Sluiten

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Sluiten