Voorwaardelijke invrijheidsstelling en verwerking van persoonsgegevens

Als u in de gevangenis zit, kunt u in aanmerking komen voor een voorwaardelijke invrijheidsstelling.

Bij een voorwaardelijke invrijheidsstelling kunnen er voorwaarden opgelegd worden waaraan u zich moet houden tijdens de proeftijd. Als u de voorwaarden overtreedt, moet u het restant van uw straf uitzitten in de gevangenis.

Het CJIB coördineert dit proces en houdt de politie, reclassering, Dienst Justitiële Instellingen (DJI) en het Openbaar Ministerie (OM) op de hoogte. Het CJIB heeft voor deze taak de rol van verwerkingsverantwoordelijke.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Om deze taak goed te kunnen uitvoeren, moet het CJIB persoonsgegevens verwerken. Wij krijgen deze gegevens van het OM en van de DJI.

De gegevens die wij kunnen verwerken voor deze taak zijn:

  • Burgerservicenummer;
  • Volledige naam;
  • Adres, postcode en woonplaats;
  • Geboortedatum;
  • Geboorteplaats;
  • Gegevens over de proeftijd;
  • Gegevens over uw gezondheid (in verband met eventuele meldingsplicht bij een reclasseringsinstantie).

Met wie delen wij gegevens?

Wij delen gegevens alleen met anderen als dat nodig is. Voor deze taak delen wij gegevens met de politie, het OM, de reclassering, DJI en de Justitiële Informatiedienst (Justid).

De Dienst Uitvoering Onderwijs (hierna: DUO) print en verstuurt brieven voor het CJIB. Het CJIB wisselt daarvoor gegevens uit met DUO.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Hoe lang het CJIB persoonsgegevens voor het coördineren van de voorwaardelijke invrijheidsstelling bewaart, hangt onder andere af van waarvoor u bent veroordeeld en de opgelegde straf. In artikel 4 en 6 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens staan de bewaartermijnen.