Vrijheidsstraf en verwerking van persoonsgegevens

Een van de taken van het CJIB is het coördineren van de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen. Dit betekent dat het CJIB ervoor moet zorgen dat u in een gevangenis wordt geplaatst, als de rechter beslist dat u naar de gevangenis moet. Dit is een wettelijke taak van het CJIB. Het CJIB heeft daarom voor deze taak de rol van verwerkingsverantwoordelijke.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Om deze taak goed uit te kunnen voeren, moet het CJIB persoonsgegevens verwerken. Wij krijgen deze gegevens van het Openbaar Ministerie (OM). Het OM laat het ons weten als u van de rechter naar de gevangenis moet.

De gegevens die wij kunnen verwerken voor het uitvoeren van deze taak zijn:

  • Burgerservicenummer
  • Volledige naam
  • Adres, postcode en woonplaats
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Gegevens over het vonnis
  • Gegevens over de opgelegde vrijheidsstraf
  • Gegevens over uw gezondheid (als is onderzocht of u de gevangenisstraf kunt ondergaan)

Met wie delen wij gegevens?

Wij delen gegevens alleen met anderen als dat nodig is.

Voor deze taak delen wij bijvoorbeeld gegevens met de politie, als zij u moeten aanhouden, omdat u naar de gevangenis moet.  
Moet u vervolgens van het politiebureau naar de gevangenis worden gebracht? Dan deelt het CJIB gegevens met de Dienst Vervoer & Ondersteuning en met de Penitentiaire Inrichting (PI) waar u uw straf moet uitzitten.

Komt u in aanmerking om u zelf bij de politie of Dienst Justitiële Instellingen (DJI) te melden om de gevangenisstraf te ondergaan, dan delen wij gegevens uit met de Justitiële Informatiedienst (JustiID) voor uw actuele GBA-adres en met DJI.

Het CJIB houdt het OM op de hoogte van de afloop van de gevangenisstraf.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) print en verstuurt brieven voor het CJIB. Het CJIB wisselt daarvoor gegevens uit met DUO.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Hoe lang wij uw persoonsgegevens voor het coördineren van de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen mogen bewaren, hangt onder andere af van waarvoor u de vrijheidsstraf opgelegd hebt gekregen en de hoogte hiervan. In artikel 4 en 6 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens staan de bewaartermijnen.