Wat houdt buitengebruikstelling van een voertuig in?

Wat betekent buitengebruikstelling van een voertuig precies? Wat gebeurt er dan? En waar moet u in deze situatie om denken?

Buitengebruikstelling van een voertuig is een van de middelen die wij kunnen inzetten om u uw boete te laten betalen. Betaalt u de boete niet aan de politie? Dan bestaat “buitengebruikstelling” uit de volgende stappen:

Stap 1: De politie laat uw voertuig wegbrengen

De politie laat het voertuig naar een locatie van de Nationale Politie brengen en meldt bij het CJIB dat ze dat hebben gedaan.

Stap 2: U krijgt van ons een brief

In deze brief staat tot welke datum u het voertuig bij de politie weer op kunt halen. Om dat te kunnen doen, moet u wel de openstaande boete(s) betalen plus de kosten voor het wegslepen en stallen van het voertuig.

Stap 3: De Domeinen Roerende Zaken brengt uw voertuig naar Soesterberg

Hebt u de boete en de bijkomende kosten na vier weken nog niet betaald? Dan stopt officieel de buiten gebruik stelling. 
De Domeinen Roerende Zaken (DRZ) haalt uw voertuig op bij de politie en brengt het naar Soesterberg. Daar bepaalt de DRZ hoeveel het voertuig waard is en geeft dat door aan het CJIB. Wij bepalen dan of het voertuig wordt verkocht of vernietigd.

Stap 4: U krijgt van ons een brief

In deze brief staat of uw voertuig wordt verkocht of vernietigd en wanneer dat gebeurt. U kunt verkoop of vernietiging nog voorkomen, als u voor deze datum de kosten voor het wegslepen en het stallen van het voertuig betaalt. De boete(s) blijven dan open staan (zie stap 6).

Stap 5: Het voertuig wordt verkocht of vernietigd

Betaalt u niet? Dan wordt het voertuig vernietigd of verkocht. 

  • Hoe kunt u een vrijwaringsbewijs krijgen?
    Wordt uw voertuig verkocht of vernietigd? Dan kunt u een vrijwaringsbewijs krijgen. Een vrijwaringsbewijs is het bewijs dat u voor de wet niet meer de eigenaar bent van het voertuig. U kunt het vrijwaringsbewijs telefonisch opvragen bij de Domeinen Roerende Zaken via 088 -150 09 00.

Stap 6: Wij proberen u op een andere manier te laten betalen

Hebt u de boete nog niet betaald tijdens de buitengebruikstelling? Dan proberen wij u op een andere manier te laten betalen. Het kan zijn dat u naar de gevangenis moet.