Wat is een gewelds- of zedenmisdrijf?

Bent u slachtoffer van een gewelds- of zedenmisdrijf? Dan kunt u het hele bedrag van uw schadevergoeding als voorschot krijgen. Hieronder staat welke misdrijven dit zijn.