Wet Uitvoering Strafrechtelijke Beslissingen in werking getreden

Woensdag 15 januari 2019 was minister Dekker bij het CJIB voor de ceremoniële overdracht van de verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging van straffen.
Afbeelding

De feestelijke bijeenkomst in Leeuwarden werd druk bezocht door collega’s uit de strafrechtketen. Deze keten bestaat onder andere uit Politie, OM, DJI, Reclassering, Rechtspraak, Jeugdzorg NL, Raad voor de Kinderbescherming, Justitiële informatiedienst en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze partijen hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om de verschuiving van de verantwoordelijkheid te realiseren.

1 januari is de wet Uitvoering Strafrechtelijke Beslissingen (USB) in werking getreden. Deze wet heeft tot doel te komen tot een snelle, zekere en goed geïnformeerde tenuitvoerlegging. Daarnaast is de verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging van straffen van het OM naar de minister van Rechtsbescherming gegaan. Hier gaat het CJIB samen met zijn ketenpartners namens de Minister uitvoering aan geven.