U bent hier:Home Onderwerpen Europese uitwisseling inning boetes en confiscatiebeslissingen  Europese boete

Europese uitwisseling inning boetes en confiscatiebeslissingen

Europese boete

U kunt als inwoner van Nederland of als iemand met vermogen in Nederland in een andere EU-lidstaat een boete opgelegd krijgen. Wanneer u de boete niet betaalt, kan de andere EU-lidstaat de sanctie overdragen aan Nederland.

In dat geval ontvangt u van het CJIB een 'Aanschrijving Europese boete'. Hierin staat vermeld:
- door welke instantie u bent veroordeeld,
- wanneer de veroordeling heeft plaatsgevonden,
- voor welk strafbaar feit de veroordeling is uitgesproken,
- wat de opgelegde sanctie is en
- wanneer de sanctie moet zijn betaald.

In beroep gaan tegen de boete

De Europese boete is een onherroepelijke beslissing. Dit betekent dat er geen mogelijkheden meer zijn om inhoudelijk tegen deze beslissing in bezwaar of beroep te gaan. Die mogelijkheid werd u door de aanleverende lidstaat geboden, voordat de boete werd overgedragen aan het CJIB.

Vragen over de beroepsprocedure of andere zaakinhoudelijke vragen moet u daarom voorleggen aan de buitenlandse instantie die de zaak aan het CJIB heeft overgedragen. Het CJIB kan deze vragen niet beantwoorden.

Voor vragen over de ínning van de Europese boete door het CJIB kunt u uiteraard wél met ons contact opnemen.

Als u de boete niet op tijd betaalt

Op de aanschrijving is vermeld voor welke datum de opgelegde boete betaald moet zijn.
Betaalt u de boete niet volledig voor de vervaldatum, dan ontvangt u maximaal twee keer een aanmaning. Het bedrag op de eerste aanmaning is 15 euro hoger dan het bedrag op de eerste aanschrijving. Het bedrag van de tweede aanmaning bestaat uit het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 20 procent van dat bedrag, met een minimum van 30 euro.

Heeft u de boete op de vervaldatum van de tweede aanmaning nog niet (volledig) betaald, dan kan het Openbaar Ministerie een dwangbevel of een arrestatiebevel uitvaardigen.