U bent hier:Home Onderwerpen Strafbeschikking  Gijzeling

Strafbeschikking

Gijzeling

Wanneer u de geldboete, inclusief de eventuele verhogingen, niet volledig betaalt en het totale bedrag niet op uw bankrekening kon worden verhaald, dan kan de officier van justitie bij de kantonrechter vragen u in gijzeling te nemen.

Het aantal dagen gijzeling is afhankelijk van de hoogte van het openstaande bedrag en het aantal strafbare feiten dat in de strafbeschikking is opgenomen. Voor elke openstaande 50 euro kan één dag gijzeling worden gevorderd bij de kantonrechter, met een maximum van zeven dagen per strafbaar feit.

De kantonrechter beslist tijdens de zitting of iemand mag worden gegijzeld en zo ja, voor hoe lang. Als de kantonrechter instemt met de gijzeling, wordt u in hechtenis genomen. Tegen de beslissing van de kantonrechter kunt u niet in beroep gaan.

Gijzeling heft uw betalingsplicht niet op

Gijzeling is een dwangmiddel en vervangt niet de geldboete. Die moet u, inclusief de eventuele verhogingen, nog steeds betalen. U kunt de gijzeling voorkomen of opheffen door de boete, inclusief de verhogingen, als nog volledig te betalen.