Aanmaning ontvangen

U moet een boete betalen. Hierover hebt u een brief gekregen van ons. Maar u hebt niet op tijd betaald. Daarom krijgt u nu een aanmaning. Dit betekent dat de boete hoger wordt. Lees hieronder wat de extra kosten zijn.

Let op: door een wetswijziging betaalt u vanaf 1 januari 2020 hogere aanmaningskosten. Dit geldt voor :

  • de strafbeschikking (O),
  • het boetevonnis (S),
  • de Europese boete (E) en
  • de schadevergoedingsmaatregel (W). 

Hoe berekenen wij de aanmaningskosten?

Hoe wij de aanmaningskosten moeten berekenen, staat in de wet. Hieronder staat bij elke soort boete wat de aanmaningskosten zijn. Deze kosten moet u optellen bij het boetebedrag.

Soort boete 1e aanmaning 2e aanmaning
Verkeersboete (M)

50 procent van het boetebedrag

100 procent van het boetebedrag + het bedrag van de 1e aanmaning
Strafbeschikking (O) € 15,00 (€ 20,00 vanaf 1 januari 2020) 20 procent van het openstaande bedrag met een minimum van € 30,00 (€ 40,00 vanaf 1 januari 2020)
Boetevonnis (S) € 15,00 (€ 20,00 vanaf 1 januari 2020) 20 procent van het openstaande bedrag met een minimum van € 30,00 (€ 40,00 vanaf 1 januari 2020)
Europese boete (E) € 15,00 (€ 20,00 vanaf 1 januari 2020) 20 procent van het openstaande bedrag met een minimum van € 30,00 (€ 40,00 vanaf 1 januari 2020)
Schadevergoedings-maatregel (W) € 15,00 (€ 20,00 vanaf 1 januari 2020) 20 procent van het openstaande bedrag met een minimum van € 30,00 (€ 40,00 vanaf 1 januari 2020)

De administratiekosten betaalt u één keer.

Hebt u een andere boete?

Neem dan contact met ons op.

Hebt u niet eerder post van ons ontvangen over deze boete?

Neem dan contact met ons op.

 

Vindt u deze informatie duidelijk?
Uw reactie mag maximaal 250 karakters tellen.
Naar boven