Minnelijke schuldregeling

Hebt u schulden bij ons en wilt u een minnelijke schuldregeling? Wij maken daarover alleen afspraken met instanties, die u kunnen helpen met uw schulden.

Met welke instanties maken we afspraken?

Wij maken alleen afspraken over schulden met de instanties waarmee we een overeenkomst hebben. Bijvoorbeeld met gemeenten en instanties die lid zijn van de NVVK en sommige bewindvoerders.

Is de instantie die u helpt niet de gemeente of geen lid van de NVVK? Vraag dan hulp aan uw gemeente of een instantie die wel lid is van de NVVK.

Maken we met uw instantie afspraken?

Dan hebt u eerst een Overzicht Niet-saneerbare Vorderingen nodig. Hierop staat welke boetes u moet betalen vóórdat u een minnelijke schuldregeling krijgt.

Voor wie wilt u dit overzicht opvragen?

Vindt u deze informatie duidelijk?
Uw reactie mag maximaal 250 karakters tellen.
Naar boven