Beslagvrije voet

Wij hebben u een brief gestuurd waarin staat dat wij beslag gaan leggen op uw loon of uitkering. Hierbij houden wij rekening met uw beslagvrije voet. Dit is het minimumbedrag om van te leven. Dit bedrag blijft u altijd ontvangen.

Wij hebben uw beslagvrije voet vastgesteld. In de bijlage bij de brief die u van ons hebt ontvangen, staat welke gegevens wij hiervoor hebben gebruikt. 
Vindt u dat hierin iets niet klopt? Of mist er iets? Of ligt er al beslag op uw inkomen en is uw beslagvrije voet daardoor anders? Vul dan onderstaand formulier in en voeg bewijsstukken bij.

Uw gegevens ook bij de bron laten aanpassen
De berekening van uw beslagvrije voet is automatisch tot stand gekomen. Uw gegevens komen uit de Basisregistratie Personen en de UWV Polisadministratie. Zijn deze gegevens onjuist? Dan hebt u het recht om deze gegevens ook bij de bron te laten aanpassen. Wilt u daar meer over weten? Ga dan naar uwbeslagvrijevoet.nl/wijzigen. 

Meer informatie
Meer informatie over de beslagvrije voet vindt u op uwbeslagvrijevoet.nl. U kunt daar ook uw beslagvrije voet narekenen met uw eigen gegevens.