Bestuurlijke boete

De politie en het openbaar ministerie mogen boetes geven. Maar er zijn ook andere organisaties die dat mogen doen. Dit zijn organisaties die werken voor de overheid. Krijgt u van een van deze organisaties een boete? Dan zorgen wij dat u deze boete betaalt. Hieronder leest u welke organisaties dat zijn en wat wij doen om u te laten betalen.

Voor welke organisaties sturen wij brieven over boetes?

Voor de volgende organisaties krijgt u brieven van ons, als u een boete moet betalen:

 • Agentschap Telecom
 • Autoriteit Consument & Markt
 • Bureau Financieel Toezicht
 • CAK
 • College Bescherming Persoonsgegevens
 • Dienst Justis
 • Dienst Uitvoering Onderwijs
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg
 • Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Inspectie SZW
 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Stap 1:  We sturen u brieven

U krijgt eerst een brief van de organisatie die u de boete geeft. Hierin staat wat u verkeerd hebt gedaan en wanneer u dat hebt gedaan. Daarna krijgt u een brief van ons. Hierin staat hoeveel u moet betalen en wanneer.

Stap 2:  We sturen u een aanmaning

Betaalt u niet op tijd of niet het hele bedrag? Dan sturen we u een aanmaning.

Stap 3:  We vragen de deurwaarder u te laten betalen

Betaalt u niet op tijd, of niet het hele bedrag? Dan vragen wij een deurwaarder om u te laten betalen. U moet dan ook de kosten van de deurwaarder betalen.

Naar boven

Elke boete een andere letter

Op onze brieven staan vaak letters. U kunt hieronder zien hoe de boete heet.
Verkeersboete / Mulder
Premie zorgverzekering
Strafbeschikking / OM afdoening
Geldboetevonnis / Strabis
Schadevergoedingsmaatregel
Ontnemingsmaatregel
Europese boete
Kostenveroordeling huurcommissie
Transactievoorstel / Trias
Voorbeeld beschikking verkeersboete
Sluiten

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Sluiten