Bestuurlijke boete

De politie en het openbaar ministerie mogen boetes geven. Maar er zijn ook andere organisaties die dat mogen doen. Dit zijn organisaties die werken voor de overheid. Krijgt u van een van deze organisaties een boete? Dan zorgen wij dat u deze boete betaalt. Hieronder leest u welke organisaties dat zijn en wat wij doen om u te laten betalen.

Voor welke organisaties sturen wij brieven over boetes?

Voor de volgende organisaties krijgt u brieven van ons, als u een boete moet betalen:

 • Agentschap Telecom
 • Autoriteit Consument & Markt
 • Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen College Bescherming Persoonsgegevens)
 • Bureau Financieel Toezicht
 • CAK
 • Dienst Justis
 • Dienst Uitvoering Onderwijs
 • Huurcommissie
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg
 • Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Belastingdienst Grote Ondernemingen

Stap 1:  We sturen u brieven

U krijgt eerst een brief van de organisatie die u de boete geeft. Hierin staat wat u verkeerd hebt gedaan en wanneer u dat hebt gedaan. Daarna krijgt u een brief van ons. Hierin staat hoeveel u moet betalen en wanneer.

Stap 2:  We sturen u een aanmaning

Betaalt u niet op tijd of niet het hele bedrag? Dan sturen we u een aanmaning.

Stap 3:  We vragen de deurwaarder u te laten betalen

Betaalt u niet op tijd, of niet het hele bedrag? Dan vragen wij een deurwaarder om u te laten betalen. U moet dan ook de kosten van de deurwaarder betalen.

Uw reactie mag maximaal 250 karakters tellen.
Naar boven

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Sluiten