Bestuurlijke boete

De politie en het openbaar ministerie mogen boetes geven. Maar er zijn ook andere organisaties die dat mogen doen. Dit zijn organisaties die werken voor de overheid. Krijgt u van een van deze organisaties een boete? Dan zorgen wij dat u deze boete betaalt. Hieronder leest u welke organisaties dat zijn en wat wij doen om u te laten betalen.

Voor welke organisaties sturen wij brieven over boetes?

Voor de volgende organisaties krijgt u brieven van ons, als u een boete moet betalen:

 • Agentschap Telecom
 • Autoriteit Consument & Markt
 • Bureau Financieel Toezicht
 • CAK
 • College Bescherming Persoonsgegevens
 • Dienst Justis
 • Dienst Uitvoering Onderwijs
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg
 • Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Inspectie SZW
 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Stap 1:  We sturen u brieven

U krijgt eerst een brief van de organisatie die u de boete geeft. Hierin staat wat u verkeerd hebt gedaan en wanneer u dat hebt gedaan. Daarna krijgt u een brief van ons. Hierin staat hoeveel u moet betalen en wanneer.

Stap 2:  We sturen u een aanmaning

Betaalt u niet op tijd of niet het hele bedrag? Dan sturen we u een aanmaning.

Stap 3:  We vragen de deurwaarder u te laten betalen

Betaalt u niet op tijd, of niet het hele bedrag? Dan vragen wij een deurwaarder om u te laten betalen. U moet dan ook de kosten van de deurwaarder betalen.

Uw reactie mag maximaal 250 karakters tellen.
Naar boven

Elke boete een andere letter

Op onze brieven staan vaak letters. U kunt hieronder zien hoe de boete heet.
Verkeersboete / Mulder
Premies voor uw zorgverzekering
Strafbeschikking
Boetevonnis
Schadevergoeding
Ontnemingsmaatregel
Europese boete
Kostenvergoeding Huurcommissie
Transactievoorstel
Boete van de RVO of openstaand bedrag bij de DUO
Voorbeeld beschikking verkeersboete
Sluiten

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Sluiten