Boetevonnis

Hebt u een brief gekregen met een letter S? Dan hebt u een boete gekregen van de rechter. Wij moeten ervoor zorgen dat u de boete betaalt. Hieronder leest u wat wij doen om u te laten betalen.

Stap 1:  We sturen u een brief

Wij sturen u een brief met een letter S. Hierin staat hoeveel u moet betalen en wanneer.

Stap 2:  We sturen de politie naar uw huis

Betaalt u niet op tijd en mag u nog bezwaar maken tegen de boete? Dan sturen we uw gegevens naar de politie. Zij komen dan bij u langs met de boete. Maakt u binnen 14 dagen geen bezwaar tegen de boete? Dan sturen we u een nieuwe brief met een letter S.

Of we sturen u aanmaningen

Betaalt u niet op tijd en mag u geen bezwaar meer maken tegen de boete? Dan sturen we u 2 keer een aanmaning. Het bedrag van de aanmaningen is hoger dan de boete. Het bedrag van de eerste aanmaning is € 15 hoger dan de boete. Het bedrag van de tweede aanmaning is 20% hoger dan het bedrag van de eerste aanmaning. Hiervoor geldt dat het bedrag minimaal € 30 hoger is.

Voorbeeld

U hebt een boete gekregen van  € 200
Eerste aanmaning  € 215 = € 200 + € 15
Tweede aanmaning  € 258 = € 215 + € 43 (= 20% van 215)

We sturen pas aanmaningen als u geen bezwaar meer kunt maken tegen de boete.

Stap 3:  We vragen de deurwaarder u te laten betalen

Betaalt u de tweede aanmaning niet op tijd? Of niet het hele bedrag? Dan vragen we deurwaarder u te laten betalen. U moet dan de kosten van de deurwaarder betalen.

Stap 4:  We vragen de officier van justitie om u in de gevangenis te zetten

Hebt u het hele bedrag niet betaald aan de deurwaarder? Dan kan de officier van justitie aan de politie de opdracht geven om u in de gevangenis te zetten. In de beslissing van de rechter staat ook hoeveel dagen u de gevangenis in moet. Als u in de gevangenis hebt gezeten, hoeft u niet meer te betalen.

Weten we niet waar u woont?

Hebt u de boete nog steeds niet betaald en weten we niet waar u woont? Dan zetten we uw gegevens in het opsporingsregister. Als de politie u aanhoudt, moet u naar de gevangenis of meteen de boete betalen.

Uw reactie mag maximaal 250 karakters tellen.
Naar boven

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Sluiten