Boetevonnis

Hebt u een brief gekregen met een letter S? Dan hebt u een boete gekregen van de rechter. Wij moeten ervoor zorgen dat u de boete betaalt. Hieronder leest u wat wij doen om u te laten betalen.

Stap 1:  We sturen u een brief

Wij sturen u een brief met een letter S. Hierin staat hoeveel u moet betalen en wanneer.

Stap 2:  We sturen de politie naar uw huis

Betaalt u niet op tijd en mag u nog bezwaar maken tegen de boete? Dan sturen we uw gegevens naar de politie. Zij komen dan bij u langs met de boete. Maakt u binnen 14 dagen geen bezwaar tegen de boete? Dan sturen we u een nieuwe brief met een letter S.

Of we sturen u aanmaningen

Betaalt u niet op tijd en mag u geen bezwaar meer maken tegen de boete? Dan sturen we u 2 keer een aanmaning. Het bedrag van de aanmaningen is hoger dan de boete. Het bedrag van de eerste aanmaning is € 15 hoger dan de boete. Het bedrag van de tweede aanmaning is 20% hoger dan het bedrag van de eerste aanmaning. Hiervoor geldt dat het bedrag minimaal € 30 hoger is.

Voorbeeld

U hebt een boete gekregen van  € 200
Eerste aanmaning  € 215 = € 200 + € 15
Tweede aanmaning  € 258 = € 215 + € 43 (= 20% van 215)

We sturen pas aanmaningen als u geen bezwaar meer kunt maken tegen de boete.

Stap 3:  We vragen de deurwaarder u te laten betalen

Betaalt u de tweede aanmaning niet op tijd? Of niet het hele bedrag? Dan vragen we deurwaarder u te laten betalen. U moet dan de kosten van de deurwaarder betalen.

Stap 4:  We vragen de officier van justitie om u in de gevangenis te zetten

Hebt u het hele bedrag niet betaald aan de deurwaarder? Dan kan de officier van justitie aan de politie de opdracht geven om u in de gevangenis te zetten. In de beslissing van de rechter staat ook hoeveel dagen u de gevangenis in moet. Als u in de gevangenis hebt gezeten, hoeft u niet meer te betalen.

Weten we niet waar u woont?

Hebt u de boete nog steeds niet betaald en weten we niet waar u woont? Dan zetten we uw gegevens in het opsporingsregister. Als de politie u aanhoudt, moet u naar de gevangenis of meteen de boete betalen.

Vindt u deze informatie duidelijk?
Uw reactie mag maximaal 250 karakters tellen.
Naar boven