CJIB als betrouwbare partner voor maatschappij en keten

Het CJIB heeft een belangrijke rol binnen de strafrechtelijke keten: namens de minister voor Rechtsbescherming heeft het formeel de verantwoordelijkheid om regie te voeren op de uitvoering van alle strafrechtelijke beslissingen.

Het CJIB coördineert binnen de keten de taken van alle organisaties betrokken bij de uitvoering van een opgelegde straf. Ook ondersteunt het slachtoffers bij het herstel van hun leed: financieel of door middel van belangrijke informatie.
Het CJIB heeft verder een verantwoordelijkheid in de aanpak van ondermijnende criminaliteit door het in kaart brengen van crimineel vermogen en het uitvoeren van ontnemingsmaatregelen. 
Betrouwbaarheid, deskundigheid, kwaliteit, integriteit en rechtvaardigheid zijn de sleutelbegrippen; intern, extern, binnen de keten en naar ketenpartners, maar ook naar anderen die het CJIB nodig hebben.

Informatie voor slachtoffers

Afbeelding

Het informeren van slachtoffers en nabestaanden wordt steeds meer een taak van het CJIB. Inmiddels is de organisatie ingericht met het oog op de gefaseerde overdracht van taken van het OM naar het CJIB in 2024. Zo komt alle informatie over (onherroepelijke) vonnissen, wanneer de betrokken dader al dan niet voorwaardelijk op vrije voeten komt, of bijvoorbeeld met verlof mag, van het CJIB. Daarbij komt ook de vraag naar eventuele beschermingsmaatregelen. Het CJIB had al ervaring in de contacten met slachtoffers en nabestaanden in de uitkering van schadevergoedingen.

Van flitspaal tot rechtspraak

Digitale flitscamera’s, digitaal je foto opvragen, digitaal betalen en digitaal in beroep gaan. Maar ook de ‘make-over’ van de verkeersboete en een betere ondersteuning van de zogenoemde back-office processen. Dit is slechts een kleine greep uit de digitale oplossingen voor wendbare en innovatieve samenwerking tussen politie, Openbaar Ministerie, de justitiële informatiedienst Justid en het CJIB. Dit zijn stapsgewijze moderne oplossingen die een bijdrage leveren aan de dienstverlening aan mensen, bedrijven, ketenpartners en rechtspraak. Ze verminderen bovendien de administratieve lasten, bevorderen de samenwerking en vergroten de efficiëntie.

Ontnemingen

Afbeelding

Het CJIB focust zich binnen de aanpak van ondermijnende criminaliteit op het verkrijgen van (gezamenlijke) intelligence, kennis, en expertise over criminele geldstromen en heeft daarnaast een belangrijke taak bij het traceren en afpakken van crimineel verdiend geld. 
In 2023 werd 47 miljoen euro geïnd. 

Schadevergoedingen en voorschotten

Afbeelding

In 2023 stroomden 11.922 zaken in waarin een schadevergoedingsmaatregel werd opgelegd. Er werden bijna 10.000 uitkeringen uit het voorschotfonds gedaan ter waarde van een totaalbedrag van ruim 38 miljoen euro. Het bedrag in 2023 was fors hoger dan eerdere jaren vanwege de uitkering aan de nabestaanden in de MH17-zaak.