CJIB als publieke dienstverlener

In de dienstverlening maakt het CJIB zijn kerntaken waar. In de contacten met burgers, bedrijven en hun vertegenwoordigers komt de tenuitvoerlegging tot stand. Daarin is de verbinding met en oog voor de mens essentieel. 

Het CJIB is maatschappelijk betrokken, betrouwbaar, deskundig en verbindend in het contact en is zich bewust van zijn positie in de maatschappij en binnen de overheid. 

Niet de zaak maar de persoon staat centraal, waarbij – met respect voor privacy – juiste, volledige en actuele informatie de basis vormen waardoor een persoonsbeeld op maat geleverd kan worden: inzicht van alle relevante zaken over een persoon. Hierdoor kan een interventie gedaan worden met oog voor de persoonlijke situatie en de aard van de vordering of straf. Als dat nodig is in overleg met betrokkene zelf.

Klantcontact als kans

Afbeelding

Het CJIB startte in 2023 met structureel klantenonderzoek. 

"Ik gun het iedereen om mensen eens te bevragen: je krijgt altijd een zinvolle spiegel voorgehouden. Er gaat veel goed én ieder contact geeft kansen voor verbetering van ons werk.”

Op weg naar inzicht en overzicht

Afbeelding

Een aanhoudende ontwikkeling is de maatschappelijke opgave die er ligt in het voorkomen en oplossen van problematische schulden. 
Acht grote innende rijkspartijen werken inmiddels samen in het Samenwerkingsverband Clustering Rijksincasso om gezamenlijk te komen tot een meer maatschappelijk verantwoorde overheidsincasso. 
Het uiteindelijke doel is het bieden van inzicht, overzicht en handelingsperspectief aan mensen met een betalingsachterstand. Zo kunnen problematische schulden voorkomen worden. Het aantal betalingsregelingen is het afgelopen jaar flink toegenomen. Het CJIB neemt hierin als uitvoerder en verbinder het voortouw, maar de samenwerking en de gezamenlijke ambitie nog betere dienstverlening te leveren zijn essentieel.

Afbeelding
Kengetallen Dienstverlening in 2023

'Ik verbind u door!'

Afbeelding

“Mensen moeten al een drempel over om met ons te bellen. Door warm door te verbinden met Achmea zijn de lijnen korter en de drempels lager. Ik ben nu nog trotser op mijn werk.”

Betaalgemak

Afbeelding

Sinds september 2023 is het mogelijk om met een creditcard een verkeersboete te betalen vanuit Duitsland, België, Luxemburg, Oostenrijk, Frankrijk en Polen. 
In Nederland kun je met het scannen van de QR-code via iDEAL snel betalen.